Stockholms studenter kommer att inte att klara ett höjt pris på SL-kortet som de blå-gröna nu öppnar upp för.

Den genomsnittliga Stockholmsstudenten som lever på studiemedel går idag back 2 158 kronor per månad. Hela 6% av studiemedlet går till SL-kortet. Studenter tvingas jobba extra, vilket går kan gå ut över både studieprestationerna och hälsan.

Regionen vill att Stockholm ska vara en ledande kunskapsort, då duger det inte att bränna ut studenter. Såvida inte regionen strävar efter att studenter ska fly till andra studentstäder behövs en studentvänlig ekonomisk utveckling i Stockholm.

SL-priset behöver sänkas, inte höjas.

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande