I helgen hade jag styrelsekonferens med SSSB – Stockholm studentbostäder. Vi pratade om strategi inför nästa femårsplan. Det var mycket spännande men det ledde till att jag var ledig igår. Ibland behöver en vara ledig och inte minst när en haft viktiga saker att göra på lördagar.

Strategi för studentbostäder, ja det är en viktig sak att syssla med och något annat som är viktigt är att ha en tydlig vision. För mig är det en självklarhet att alla som vill ha en studentbostad ska ha möjlighet att få en. Så är det inte riktigt idag, inte alls faktiskt. Med anledning till den stora studentbostadsbristen som finns i Stockholm hade jag idag ett möte med Gustav Hemming. Gustav Hemming är tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd i Stockholm. Vi pratade om ett nytt projekt för studentbostäder, något som verkligen behövs. Vi ska vara med på ett första möte med kommunerna och trycka på vikten av detta i slutet på november. För mig är det viktigt att alla ska kunna välja Stockholm som sin studentstad. För mig är Stockholm primärt en studentstad, för det är så jag lärt känna Stockholm och jag vill att fler än jag ska få lära känna Stockholm på det sättet.

Idag är det många som väljer bort Stockholm just för att det är svårt att få studentbostad. När jag började studera i Stockholm pendlade jag första terminen, just för att det var så svårt att få bostad. Om Stockholm ska vara en kunskapsregion i världsklass räcker det inte med ett Stockholm Trio utan det krävs att studenter ska kunna ta del av allt det Stockholm har att erbjuda. Jag kommer aldrig kunna utbilda mig vid lärosätena i Stockholm om jag inte har någonstans att bo och det borde politikerna greppa för annars riskerar Stockholm att förlora många duktiga studenter. Det är dags att ta ansvar nu. Jag är glad att Gustav Hemming är en politiker som tar detta på allvar, men det behövs fler.

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande