Nu är den här. Utredningen som bland annat föreslår nya grunder för att avskilja studenter från sin utbildning. Det vill säga att permanent stänga av en student från sin utbildning utan möjlighet att någonsin komma tillbaka. Låter det konstigt att vi som studentorganisation välkomnar en utredning som gör det lättare att sparka ut studenter från sin utbildning? Då ska jag berätta varför.

De studenter vi talar om handlar inte om de som gör enstaka förseelser, som ”tappar det” någon gång – eller ens flera gånger. Det handlar inte om att godtyckligt kunna sparka ut jobbiga studenter. Det här handlar om några få som begår riktigt allvarliga trakasserier gentemot medstudenter, företrädare för studentkårer och lärosätespersonal. Beteenden som orsakar mänskligt lidande, otrygghet, oro och bristande arbets- och studiemiljö i åratal. Beteenden som aldrig någonsin hade accepterats med mindre än omedelbar avskedning om det varit en anställd som begått handlingarna.

Glappet mellan sex månaders avstängning genom disciplinnämnden och de krav som ställs på totalt avskiljande är idag så stort att lärosäten inte har något annat val än att år ut och år in hanterar flera av dessa personer lokalt på lärosätet. De blir bakbundna i att kunna skydda sina studenter och personal i tillräcklig utsträckning. Det handlar inte om många personer som begår dessa handlingar, med de det gäller ställer till med enorm skada. Det leder till mänskligt lidande hos de som blir utsatta och till enormt resursslöseri på enskilda individer – pengar som egentligen skulle ha gått till utbildningsverksamheten.

Ingen ska stå ut med att bli kallad ”din jävla hora”, få hotfulla mail i sin inkorg eller på annat sätt bli trakasserad. Vi står på de studerandes sida. Därför välkomnar vi den här utredningen.

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande