Stockholms studenter går redan över 2000 kr back varje månad. De har inte råd att betala mer för kollektivtrafiken. Speciellt inte med tanke på att en student lägger 6 procent av studiemedlet på sitt SL-kort medan en genomsnittlig arbetstagare bara lägger 3 procent!

Det är inte rimligt att studenter som redan har det extremt svårt att klara sig i Stockholm ska lägga dubbelt så mycket på sitt SL-kort som en arbetstagare. Det är inte värdigt Stockholm som kunskapsregion att studenter inte ska kunna ta sig runt i staden till en rimlig kostnad.

Som representanter för Stockholms studenter kräver vi att Kristoffer Tamsons och Region Stockholm stoppar prishöjningen för studenter. Det räcker nu.

Var med och skriv under vår namninsamling för att sätta press på regionen!