I helgen har vi sammanstrålat med våra medlemskårer på höstens förbundskongress. Nu fick vi äntligen träffas fysiskt igen – den här gången hos Studentkåren DISK i Kista. Det blev en heldag med valärenden, dechargeärenden, inspirerande inspel från årets studentvän Anna-Karin Björling och SSSB:s VD Ingrid Gyllfors, samt en uppdatering av SSCO:s högskolepolitiska program. Som vanligt bjöds det även på mackor från Subway, godis och kaffe!

Ryll Åman (Tekniska högskolans studentkår) och Rebecka Heumann (Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår) valdes till ordinarie ledamöter i SSSB:s styrelse, tillsammans med SSCO:s presidium. Edvin Dribe (Handelshögskolan) valdes in som suppleant. Inga kandidaturer inkom till SSCO:s valberedning, så posten som ledamot är fortsatt vakant.