Regeringen vill ha de bästa studenterna och forskarna – men väljer att sätta upp de högsta hindren för att förverkliga målet. Jag har inte kommenterat den nya utlänningslagen och det är fan dags att jag gör det nu.

Den nya utlänningslagen är en katastrof för våra doktorander och forskare tidigt i karriären som kommer utanför EU. Rent krasst innebär den att det kommer att bli omöjligt för dessa att slutföra sina studier och att komma ut på arbetsmarknaden därefter. Det kommer i sin tur leda till att studenterna förlorar potentiella lärare och värdefull forskningsanknytning i studierna.

Den nya utlänningslagen innebär att doktorander utanför EU/EES inte längre kan få permanent uppehållstillstånd efter fyra års studier på samma sätt som förut. I och med förändringarna behöver dessa nu kunna uppvisa en varaktighet i självförsörjningen, som migrationsverket har tolkat ska gälla för minst 18 månader.

Att få en anställning som varar i minst 18 månader är för doktorand eller forskare tidigt i karriären en utopi. De första åren handlar om att bygga upp sina meriter och sin erfarenhetsbank genom tillfälliga postdoc- och projektanställningar. Det tar ofta flera år att bygga upp den typen av meriter som krävs för att få en fast anställning.

Regeringens lyssnar inte när branschen beskriver hur den här lagen kommer att landa i praktiken, där vi förlorar vår attraktionskraft och tappar värdefull kompetens. Det är dags att på allvar ta in den verklighet som Sverige står inför och agera.

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande