Förra veckan var historisk. Och kaotisk. En av grundpelarna i kaoset var M+KD+SD-budgeten som röstades igenom och som den (så småningom) tillträdande regeringen kommer behöva regera utifrån. Budgeten som avskaffar investeringsstödet från januari.

Vi vet alla hur bostadsbristen ser ut i Stockholm. Det var inte länge sedan studenter tvingades tälta vid terminsstarten för att det inte fanns bostäder. Är en någorlunda insatt i bostadsbranschen vet en också att investeringsstödet inte fungerat i Stockholm. Men det är inte en anledning att avskaffa stödet.

Bostadsbranschen är en väldigt långsiktig bransch. I Stockholm tar det ofta 8–10 år att färdigställa ett projekt. Det behövs därför långsiktig politik. Stabil politik. Vi behöver reformer som gynnar bostadsbyggande och bidrar till ett byggande med mindre svängningar. Att avskaffa ett stöd som i flera andra delar av Sverige har bidragit till att hyresrätter och studentbostäder med lägre hyra har byggts är inte rätt väg att gå.

SSCO har flera gånger kritiserat investeringsstödet. Det har inte fungerat i Stockholm. Sveriges största studentbostadsaktör (SSSB) kan inte använda sig av stödet över huvud taget. Statens egna studentbostadsföretag (Akademiska hus) kan inte heller använda det. Men istället för att blankt avskaffa det med drygt en månads förvarning, och inte ta hänsyn till hur det kommer påverka projekt som just nu är i startgroparna, hade en kunnat förändra det.

För även om stödet inte fungerar i Stockholm betyder det inte att studenter i Västra Götaland, Skåne, Östergötland, Uppsala eller Kalmar inte förtjänar nybyggda studentlägenheter med lite mer rimliga hyror. Och om stödet tillåtits fortgå kanske en till och med hade kunnat få det att fungera i Stockholm i längden.

 

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande