Så var i alla fall jag tillbaka från en liten vinterledighet. Eller liten, den har varit väldigt maxad med såväl förkylningar som hundpromenader. Nu är jag redo att ta mig an allt vad som kommer i min väg.

Återkomsten till verkligheten kom som en stormvind med både en massa mail i inkorgen och nya restriktioner från regeringen. Även fast jag vet att det är bra, så blir en ju väldigt trött på att pandemiläget aldrig riktigt går över. Jag vill bara att allt ska vara som vanligt igen.

Gällande studier talade statsministern om att huvudregel fortsatt för högre utbildning ska vara på plats. Detta glädjer mig då allt tyder på att utbildningen blir bättre av att vara på plats. Något som däremot skrämmer mig var nyheten om att salstentor och stora föreläsningar bör ges vid flera tillfällen för att undvika trängsel. Tanken om flera tillfällen är väl i sig god men frågan om vad det kommer äventyra slår mig. Det är väldigt tydligt för mig att det kommer kräva merjobb av lärosätenas lärare vilket i sin tur riskerar att påverka utbildningen. Jag vill ha lärare som fokuserar på att ge den bästa och mest kvalitativa utbildningen. Jag vill ha lärare som är närvarande. Jag vill ha lärare som inte är sönderstressade. Jag vill inte lärare som kommer på fler alternativa frågor till samma tentamen.

Det är inte direkt så att lärare vid landets lärosäten är kända för att ha mycket tid över. Vad kommer att bortprioriteras? Är det forskningen? Är det undervisningen? Jag undrar hur regeringen har tänkt i den frågan. Jag hade gärna velat ha svar på mina frågor. En högkvalitativ utbildning är central för samhällets utveckling och det kan vi inte förlora, inte utan en fight i alla fall.

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande