Hej,

Jag känner mig riktigt peppad på denna vecka, jag vet inte varför, kanske för att jag varit så trött på senaste och den här veckan känns det som att det kommer vända.

När jag hade som sämst intäkter under början av min studietid informerades jag av någon att en kunde skaffa bostadsbidrag. Det är många som inte vet att det är en möjlighet, det drygade ut min kassa med över 1000 kronor per månad vilket gjorde ganska mycket. Jag hade helt plötsligt nästan råd med mitt liv. Det var verkligen bra så länge det varade. Jag fick ett uppdrag på min lokala kår och tjänade lite mer pengar och blev återbetalningsskyldig. Helt plötsligt skulle jag betala tillbaka 5000 kronor till Försäkringskassan. Det var inte enkelt. Det är ett av problemen med bostadsbidraget idag. Det lämnades den 18 januari över en rapport till riksdagen om bostadsbidraget. Där tydliggörs det att det är viktigt att färre blir återbetalningsskyldiga då det leder till att människor blir skuldsatta. Det är tråkigt för den enskilda studenten men skrämmer även presumtiva bidragstagare.

Det är superrelevant att bostadsbidraget reformeras. Det behövs ett system som studenter inte behöver vara oroliga för. De flesta studenter behöver ett tillskott i ekonomin. Många studenter klarar inte av att arbeta vid sidan av sina studier utan behöver fokusera helt på sin faktiska heltidssysselsättning. Om det skulle finnas ett system som fungerade bättre skulle det leda till att fler kunde fokusera till fullo på sina studier och vi skulle få bättre studieprestationer.

Utredningen som kom den 18 januari tar inte tillräcklig hänsyn till studenter. Om vi vill stimulera det livslånga lärandet behöver åldersgränsen tas bort. Idag får en högst vara 29 år gammal om en ska ha rätt till bostadsbidrag som student. Studenter blir inte rikare för att de är äldre – tvärtom visar rapporter att äldre studenter har betydligt svårare att få ekonomin att gå ihop än yngre. Vi är besvikna över att rapporten inte täcker oss som grupp tillräckligt. Bostadsbidraget skulle kunna vara en av nycklarna till att ha råd med sitt liv under studietiden, men idag skrämmer det mest folk.

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande