En stor utgift varje termin är kurslitteraturen. Det är en utgift som är direkt kopplad till studierna, det går inte alls att plugga utan att lägga pengar på kurslitteratur. Jag har själv spenderat oändliga pengar på kurslitteratur då digitala upplagor inte funnits och böckerna tagit slut i bibblan. Det måste finnas bättre sätt att ta del av sin utbildning.

Studenter lägger i snitt ungefär 500kr i månaden på kurslitteratur. Det är nästan lika mycket som ett SL-kort. Lärosätena måste verka för att kurslitteraturen ska vara fri och tillgänglig för alla. För idag ser det knappast ut så. Mer litteratur måste digitaliseras och fler upplagor måste finnas på biblioteken.

Att säga att utbildningen i Sverige är gratis är att ta i, för en klarar sig inte utan obligatorisk kurslitteratur. I verkligheten kostar utbildningen pengar och så kan det inte vara.

På onsdag släpps SSCO:s rapport ”Stockholms studentbudget 2022” som visar på hur mycket studenter faktiskt går back varje månad och utan att säga för mycket så kan jag hinta om att studenterna går just back. Jag hoppas ni kommer ta del av den. Det är inte bara kurslitteraturen som kostar pengar, även om den är en alldeles särskild post då den är undantaget från att utbildningen är gratis i Sverige.

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande