Är du studentstockholms nästa övermarskalk?

SSCO söker en övermarskalk som, tillsammans med presidiet, kommer projektleda och säkerställa studentrepresentationen på Sveriges mest högtidliga festligheter. Utöver det kommer du även vara en drivande kraft i samverkan mellan Stockholms studentpubar samt skapa inspirerande och inkluderande mötesplatser mellan regionens studenter.

Uppdraget har en mandatperiod om ett år, där sysselsättningsgraden varierar över året. Inför och under Nobelfestligheterna krävs det mer tid än under resterande delar av året. Uppdraget är arvoderat.

Uppdraget

 • Samordna deltagande studentkårer och vara kontaktperson gentemot Nobelstiftelsen under Nobelfestligheterna.
 • Tillsätta Valborgsfamiljen och tillsammans med dem anordna Valborgspubrundan, en pubrunda som inkluderar ett tjugotal studentpubar runtom hela Stockholm.
 • Samordna Stockholms gemensamma fanborg och marskalkskår inför och under Valborg på Skansen.
 • Leda och sammankalla Klubbmästarrådets (KMR) möten. KMR är ett forum och en samverkan mellan studentpubar i Stockholm, där erfarenheter utbyts och där hjälp och stöd mellan studentpubarna erbjuds.
 • Delta i, och bjuda in till, STAD-utbildningarna (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) för ansvarsfull alkoholservering på studentpubar. Dessutom kommer du företräda studenterna i referensgruppen ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak).
 • Ha ett ekonomiskt ansvar och löpande uppföljning till SSCO:s styrelse och arbete med att få in sponsorer till ÖMÄ:s verksamhet.
Kravprofil:
 • Du är bekväm med snabba beslut, lyhörd, diplomatisk, flexibel, samt strukturerad i ditt arbete.
 • Du är stresstålig.
 • Du bejakar SSCO:s intressen inom samtliga verksamhetsområden där ÖMÄ är verksamma.
 • Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
Relevanta erfarenheter:
 • Projektledning.
 • Gruppledning.
 • Arbete med sponsorer.
 • Ekonomiskt arbete och ansvar.
 • Administration.
Meriterande:
 • Väl förtrogen med studentstockholm.
 • Tidigare erfarenhet av styrelsearbete, föreningsarbete och/eller pubverksamhet.

Överlämning sker enligt överenskommelse. Övermarskalken tillträder officiellt sitt uppdrag den 1 juli 2022 och mandatperioden sträcker sig till och med den 30 juni 2023. Övermarskalksämbetet agerar också stöd till dess efterträdare under ca sex månader efter mandatperiodens slut, samt ska närvara på Nobelfestligheterna 2023 och Valborg på Skansen 2024.

Ansökan

Ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till vordf@ssco.se och ska vara SSCO tillhanda senast den 20 mars 2022. Vänligen märk mailet med: “Ansökan ÖMÄ 2022/23”. Intervjuer sker löpande.

Frågor kan ställas direkt till innevarande års övermarskalkar på oma@ssco.se eller till SSCO:s vice ordförande på vordf@ssco.se.

Vi ser fram emot din ansökan!