Dags att agera

Få instanser har så mycket kunskap om skillnaderna i förutsättningar mellan män och kvinnor som akademin. Trots det är akademin långt ifrån jämställd år 2022. Kvinnliga forskare har sämre förutsättningar än sina manliga kollegor. Kvinnliga studenter har sämre förutsättningar än manliga. Kvinnor har alltså fortfarande sämre förutsättningar att forma sitt liv och påverka sin karriär. Det måste förändras, nu.

Kvinnliga studenter mår sämre än manliga och har svårare att få ekonomin att gå ihop. Den ekonomiska situationen påverkas i hög grad av att kvinnliga studenter generellt är äldre och många har barnansvar. Studiemedelsystemet har inte hängt med i utvecklingen och leder till att kvinnliga studenter som grupp har en betydligt tuffare studiesituation. De måste kompensera genom att arbeta mer vid sidan om studierna, vilket leder till ökad påfrestning, stress och bristande återhämtning. Vad ger det för förutsättningar för att gå in i arbetslivet med full energi?

Kvinnliga studenter möts av en akademi där färre än en tredjedel av professorerna är kvinnor, trots den höga andelen kvinnliga studenter och disputerade. Det vill säga, vi läcker kompetens som ett såll i Sverige. Signalen det sänder till studenterna är att din akademiska väg som kvinna kommer att vara något svårare, tråkigare och du kommer inte att få samma uppbackning, stöd och förutsättningar att nå dina karriärmål som dina manliga kollegor. Det kommer även att påverka både din lön och din hälsa. Hur länge ska det accepteras?

Akademin måste agera på kunskapen som den egna forskningen ger. Samhället måste se till att ge lika förutsättningar att vara student. Vi hoppas att jämställdhet för landets studenter kommer att vara på alla studentförbunds valaffischer i år.

Vi behöver jämställdhet. Nu.