I går lade SSCO:s valberedning fram sitt förslag till nya förtroendevalda för verksamhetsåret 2022/23.

Till presidiet föreslås nuvarande förbundsordförande Sofia Holmdahl få förnyat förtroende att fortsätta sitt arbete under nästkommande verksamhetsår, tillsammans med Martin Hansson, nuvarande kassör på DISK, på vice förbundsordförande-posten.

Valberedningen har även lagt fram förslag på sex förbundsstyrelseledamöter, sakrevisor, auktoriserad revisionsbyrå, samt kongressordförande. Förslaget i sin helhet hittar ni på sidan Förbundskongressen.