Innan jag började på universitetet hade jag aldrig engagerat mig. Aldrig suttit i en elevkår eller något annat ungdomsengagemang. Att jag nu för första gången på sex år ska säga hejdå till att sitta i någon styrelse är för mig lika ofattbart som jag tyckte det var att kliva på som sekreterare den 14 april 2016 i sektionen för civilingenjör och lärare på KTH. Ångrar jag något av mina engagemang och många gratistimmar? Nej, inte det minsta. Jag har fått vänner för livet och skapat minnen som jag aldrig hade haft utan mitt engagemang.

Mitt namn är Emilia Kaufeldt och jag är vice förbundsordförande i SSCO under detta verksamhetsår. Det är säkert många som undrar vart Sofia är och för er som känner henne är det en självklarhet att hon är i Turin.

Som ni kan utläsa ovan ska jag kliva av nu till sommaren och på lördag väljs min efterträdare. Utöver min efterträdare väljs också ordförande, styrelsen, valberedningen, revisorer och kongressordförande. Jag rekommenderar alla att kika på ssco.se/förbundskongressen och kolla in valberedningens förslag och de propositioner som ska driva studentstockholm framåt nästa verksamhetsår. Det känns bittert att jag inte kommer vara i presidiet med Sofia, men det känns ljuvt att ha förtroende för att kongressen kommer välja ett presidium och en styrelse som är toppad!

Emilia Kaufeldt
SSCO:s vice ordförande