I helgen hade SSCO sin förbundskongress. Gustav Fridolin kom och inledde dagen med tal om engagemang och gav en uppmaning att engagera sig inför valet i höst. Sedan blev det mötestorg, lunch och så småningom kom de viktiga besluten!

Förbundskongressen beslutade bland annat om att godkänna revideringarna av de ekonomipolitiska och bostadspolitiska programmen (de nya versionerna kommer upp på hemsidan under veckan), valde nya förtroendevalda, och välkomnade Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet som nya medlemmar. Välkomna FEST!

Till presidiet valdes Sofia Holmdahl (SUS) om som förbundsordförande för ytterligare ett år. Vid sin sida kommer hon att ha Martin Hansson (DISK) som vice förbundsordförande.

Förbundsstyrelsen kommer under verksamhetsåret 2022/23 utgöras av sex ledamöter: Charley Jönsson (THS), Filip Lindblom (Naprapathögskolans studentkår), Elvira Erlands (Försvarshögskolans studentkår), Angela Katumba (SUS), Rebecka Nyman (SöderS), och Miro Jääskeläinen (Naturvetenskapliga föreningen, SU).

Till sakrevisor omvaldes Sabine Pettersson, med Viktorija Pesic (nuvarande förbundsstyrelseledamot) som sakrevisorssuppleant. Till kongressordförande valdes Stefanie Tagesson, som tidigare varit förtroendevald i bland annat SSCO och SUS och numera arbetar på RFSL Ungdom.

SSCO har även under våren tillsatt en ny övermarskalk, Daniel Nordin från KTH och klubbmästeriet QMISK.