Stockholm är världens bästa studentstad. För mig har Stockholm alltid varit min studieort, där mina vänner befunnit sig och där mitt vuxna liv fått börja. Min första termin som student i Stockholm pendlade jag från Västerås för att det inte fanns några bostäder. Varje dag satt jag på det där SJ-tåget, trängdes och var alltid lika stressad. Visst, det går snabbare att pendla från Västerås än från vissa delar av Stockholm – men det kändes ändå onödigt långt. Efter ett drygt halvår fick jag mitt nya hem: 18 kvadratmeter på Lappis. Forskarbacken 15 blev mitt hem och där jag började min stress över Stockholms bostadsmarknad.

Idag skriver jag, i Altinget, tillsammans med rektorerna för Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet och Södertörns högskola om vikten av en fungerande bostadsmarknad för att kunna locka studenter från hela landet, från hela världen. Bostäder är en förutsättning för att alla ska kunna delta på samma villkor, en förutsättning att alla ens ska kunna delta i överhuvudtaget. Ett Stockholm där bostäder inte hade varit ett problem hade gjort Stockholm till en studentstad för fler. Lärosätena hade kunnat locka till sig fler stjärnor och stjärnorna skulle berika lärosätena och Stockholm.

En bostadsmarknad som är hållbar måste erbjuda stans 100 000 studenter och doktorander bostad. Idag finns det ungefär 20 500 studentbostäder, ekvationen går inte ihop. Jag förstod inte riktigt hur lyckligt lottad jag var när jag stod där i mitt rum på 18 kvadratmeter. Att jag fått tak över huvudet, nära mitt campus. Forskarbacken 15 gav mig möjligheter att skaffa mig ett liv i Stockholm, skaffa vänner, bli ett med staden. Jag önskar fler möjligheten till ett korridorsrum, en liten lägenhet eller för den delen en större. För Stockholm är världens bästa studentstad. Stockholm har ett otroligt studentliv, fantastiska lärosäten och en puls som ingen annan studentstad har. Jag önskar ett Stockholm för fler, för Stockholm är Sveriges ledande studieort och Sveriges huvudstad. Stockholm måste vara till för alla.

 

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande