Ingen har väl missat att det blivit sjukt dyrt att leva? Mitt favoritkaffe är Zoegas Skånerrost, det har gått och blivit ungefär 15 kronor dyrare än tidigare. Jag har inte längre råd att köpa det. Det går liksom inte ihop att vara student. Inflationen har verkligen kommit och påverkat vår samtid och vår vardag, en utelunch blev nudlar, köpekaffe blev termos. Att vara student har nästan alltid inneburit att vara fattig, men situationen är kanske värre än någonsin.

På grund av inflationen har regeringen beslutat att höja prisbasbeloppet med över 4000 kronor. Prisbasbeloppet bestäms med bakgrund av utvecklingen av konsumentprisindex. Rimligtvis ska det då höjas nu. Allt annat vore orimligt. Detta innebär också att studiemedlet kommer att höjas, då studiemedlet baseras på prisbasbeloppet. Jag ställer mig såklart positiv till denna höjning. Studiemedlet var i stort behov av höjning redan innan inflationens intåg. SSCO och många andra studentorganisationer har påpekat detta under lång tid och har ofta blivit hänvisade till att “studiemedlet höjdes ju nyss” när det för ett par år sedan höjdes med 300 kronor.

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström gick ut på twitter igår och sa att regeringen höjt studiemedlet, det stämmer då inte. De har höjt prisbasbeloppet och med anledning av det höjs även studiemedlet. De har dock inte aktivt tagit ett beslut om att studiemedlet ska höjas. Där behöver de leverera mer. De behöver ta mer ansvar för alla 400 000 studenter i landet. Studenterna förtjänar mer. Det är dyrt att leva, extra dyrt är det att leva i Stockholm, här är allt mer kostsamt än i övriga Sverige. Jag hoppas verkligen att de som hamnar i regering efter valet kommer ta studenterna på allvar. Och nej, det är inte för att det är viktigt att värna om studenternas ekonomi ni gör detta.

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande