Sofia är på en buss mellan Riga och Tallin och därför får jag äran att göra ett inlägg. Som ni kanske sett på våra sociala medier har Sofia och jag varit ute på en del medlemsbesök (och fler kommer). Det här är ett otroligt sätt för oss att lära känna medlemskårerna och få reda på de frågor som är viktiga just nu. Under våra besök hittills har det diskuterats en mängd olika ämnen. Vi har fått se där kårerna arbetar och studenterna studerar.
Gemensamma teman dyker upp på dessa besök. En del kårer berättar om ekonomiska utmaningar som en kan förstå i rådande läge, främst bland de kårer med egna lokaler. Andra pratar om mer lokala utmaningar som SUDPAC och Konstfacks utmaningar när kåren till stor del består av internationella studenter. Ett gemensamt tema som nästan alltid dyker upp är medlemskommunikation. Det är svårt att nå ut till medlemmar. Inte minst att rekrytera nya, men även att få de som är medlemmar att engagera sig. Detta är en aktiv utmaning inom ideella organisationer (det beskrivs tydligt i ”Ordning och Bereda” som handlar om valberedningens viktiga roll). Men hur har pandemin påverkat detta? En mängd diskussion förs om hur framtidens arbete ser ut efter pandemin. Kommer det vara distansarbete? Hybrid? Eller kommer det se ut som innan?
Något som diskuterats mindre är hur framtidens föreningsliv kommer att se ut. Främst kan en läsa om de utmaningar Riksidrottsförbundets medlemsföreningar ser framåt där det främst gäller rekrytering av medlemmar, rekrytering av förtroendevalda och ekonomin. Dessa tre frågor framkommer i våra diskussioner med medlemskårer även om många nu börjar se en vändande trend. En stark studentkår gynnar både student som lärosäte och en studentkår behöver medlemmar för att bedriva sitt arbete. Utbildningen har anpassats under pandemin och studentkåren följer med. Däremot kan det inte vara på medlemmarnas bekostnad. Vi märker hur taggade kårerna är på att studenterna är tillbaks och det gör oss hoppfulla och stolta.
Vi vill fortsätta diskutera och hjälpa till med dessa utmaningar så tveka in att höra av dig till oss. Vår medlemsturné fortsätter.
Martin Hansson SSCO:s Vice ordförande