Studenter som grupp mår sämre än andra. Det är sen gammalt och inte alls hållbart. Lärosätena har ett ansvar för studenternas arbetsmiljö och situation, vilket är ett ansvar de inte alltid tar. Generellt är det många som inte känner till att t ex studenthälsomottagningar finns. Tar lärosätena då sitt egentliga ansvar?

I skrivande stund har Universitets- och högskoleårdet (UHR), Stockholms universitet (SU) och Linköpings universitet (LiU) ett uppdrag att göra en förundersökning angående en nationell studenthälsoplattform. Det ska underlätta bland annat informationen till studenterna. Jag sitter i styrgruppen för projektet och är väldigt stolt över att göra det då studenters hälsa alltid varit en fokusfråga för mig. Det har antagligen varit en fokusfråga för mig för att jag själv aldrig mått helt bra. Det är så enkelt att utgå från sig själv när en hittar fokusfrågor och för mig var det självklart när jag började engagera mig att frågan om studenters hälsa låg nära mitt hjärta.

Idag är det kanelbullens dag och dagen för omtanke och jag ber er som mår dåligt att faktiskt söka hjälp. Studenthälsomottagningarna finns där för alla studenter och om studenthälsomottagningarna inte är rätt finns primärvården. Jag vet att primärvården kan vara svår, ofta svårare än studenthälsan. Jag hade senast igår ett ganska mediokert möte med en ny läkare. Hon berättade för mig att hon bara ska vara kvar ett halvår. Det är liksom inte så en vill ha det. Men det är fortfarande viktigt att se till att ha en instans som tar hand om en.

Den nationella studenthälsoplattformen kommer förhoppningsvis bli bra och underlätta för många studenter. Jag är glad att kunna ha ett finger med i spelet. Jag är övertygad om att studentinflytande i ett sådant här viktigt projekt är avgörande. Studentinflytande är ofta avgörande, så engagera er i det. Ni kan påverkan studenthälsan eller er utbildning, ni kan engagera er lokalt på ert lärosäte eller nationellt.


Sofia Holmdahl SSCO:s ordförande