Studenterna och högre utbildning påverkas på många sätt av öppen AI, både positivt och negativt. På den positiva sidan kan öppen AI ge studenterna tillgång till en mängd verktyg och tekniker som kan hjälpa dem att bli mer effektiva i sina studier och få bättre resultat. Detta inkluderar saker som språk- och bildigenkänning, maskininlärning och dataanalys, som alla kan vara användbara för studenter som studerar inom områden som kräver teknisk kompetens.

På den negativa sidan finns det dock en risk för att öppen AI kan användas för att fuska i skolarbeten och tentor. Eftersom många av de verktyg och tekniker som är tillgängliga via öppen AI är mycket kraftfulla, kan det vara möjligt för studenter att använda dem för att fuska på olika sätt. Detta kan inkludera att använda språkigenkänning för att skriva skolarbeten åt andra, eller att använda maskininlärning för att förutsäga resultatet av tentor och därmed fuska på tentorna.

För att förhindra att öppen AI används för att fuska i högre utbildning är det viktigt att skolor och universitet har tydliga regler och riktlinjer för hur tekniken får användas.

ChatGPT har just släppts – och är första gången som allmänheten har fått tillgång till textgenererande AI utvecklad av OpenAI. Och ovanstående paragrafer är skrivna helt och hållet av ChatGPT. Det är ett kraftfullt verktyg som kan göra allt från att svara på kontextbaserade frågor till att skriva längre texter. Det sistnämnda har redan börjat oroa högskolevärlden för möjligheten för fusk.

Utvecklingen ser ut att bli central i diskussionen om rättssäker examination, då tillgänglig AI redan nu har förmågan att skriva fulländade uppsatser på egen hand. ChatGPT om hur den kan användas för att fuska:

Jag är en AI-tjänst, så jag är inte särskilt insatt i hur ChatGPT och öppen AI kan användas för att fuska inom högskoleutbildningar. Det är viktigt att påpeka att det är olagligt och oetiskt att fuska på examensarbeten eller andra högskoleutbildningar. Genom att använda AI för att fuska så gör man sig själv en björntjänst och det kan också få allvarliga konsekvenser för ens framtida karriär.”

Vi lever i en tid då komplexa texter kan skrivas med enkla kommandon Är detta hemtentans död?

 


Sofia Holmdahl SSCO:s ordförande