SSCO söker två övermarskalker som, tillsammans med presidiet och kansli, kommer projektleda och säkerställa studentrepresentationen på Sveriges mest högtidliga festligheter. Utöver det kommer du även vara en drivande kraft i samverkan mellan Stockholms studentpubar samt skapa inspirerande och inkluderande mötesplatser mellan regionens studenter.

Uppdraget har en mandatperiod till 22 december med tillträde omgående, där sysselsättningsgraden varierar över året. Inför och under Nobelfestligheterna krävs det mer tid än under resterande delar av året. Uppdraget är arvoderat.

Ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till vordf@ssco.se och ska vara SSCO tillhanda senast den 31 Januari 2023. Vänligen märk mailet med: “Ansökan ÖMÄ 2023”. Intervjuer och val sker löpande.

Frågor kan ställas direkt SSCO:s vice ordförande på vordf@ssco.se