”Männens ekonomiskt priviligerade ställning, deras sociala värde, äktenskapets prestige och fördelen av manligt stöd, allt gör att kvinnorna går in för att behaga männen. På det hela taget är kvinnorna fortfarande i en vasallstiatuion. Av detta följer att kvinnan inte erfar sig och väljer sig sådan som hon existerar för sig själv, utan sådan som männen definierar henne.”

– Simone De Beauvoir