Att starta en kår

Hur du grundar en förening? Det har vi svar på här!

 

1.

Formulera era stadgar

Stadgarna är en förenings yttersta ramverk för hur föreningen är organiserad. Stadgarna ska bland annat ange föreningens namn och syfte, hur beslut i föreningen ska fattas, dess verksamhetsår och hur årsmötet ska gå till.

2.

Kalla till ett konstituerande årsmöte och välj styrelse

Ett konstituerande årsmöte är det första mötet där individer samlas för att starta föreningen. På ett sådant möte ska stadgarna antas och en styrelse väljas. En styrelse ska bestå av minst tre personer, varav en ska vara ordförande. När mötet har hållits, protokoll förts och minst två personer har skrivit under protokollet har föreningen bildats och därmed blivit en juridisk person.

3.

Ansök om organisationsnummer

För att kunna starta ett bankkonto och ha en trygg och effektiv verksamhet är det bra att ha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer skickas till Skatteverket tillsammans med protokoll från det konstituerande årsmötet och föreningens stadgar. Organisationsnummer är kostnadsfritt.

4.

Ansök om medlemskap i SSCO

Som kår inom eftergymnasial utbildning kan ni ansöka om medlemskap i SSCO. Då får era studenter tillgång till vår bostadskö och som kår är ni med och sätter den politiska agendan för studentstockholm tillsammans med oss. Har ni en fana och/eller standar har ni också möjligheten att delta under Nobelfestligheterna och studenternas valborgsfirande på Skansen. Som medlemskår i SSCO betalar ni en årlig medlemsavgift som baseras på antalet medlemmar i er kår.

Om ni är en förening vid en statlig högskola eller universitet behöver ni först tilldelas kårstatus för att kunna ansöka om medlemskap i SSCO.

Inom högre utbildning finns det två olika typer av kårer:

  1. En kår vid en högskola eller universitet.
  2. Övriga kårer: YH-utbildningar, folkhögskoleutbildningar, mm.

Kommer er kår tillhöra kategori ett lyder den under studentkårsförordningen. I korthet innebär studentkårsförordningen att varje högskola och universitet i Sverige måste ha en studentkår som bevakar skolans studenters intressen – oavsett om studenterna är medlem i kåren eller ej. Läs mer om denna typ av studentkår här.

Kommer er kår däremot att tillhöra kategori två lyder den under Myndigheten för Yrkeshögskolan eller under Folkhögskoleförordningen. Dock står det ytterst lite hos dessa gällande kårer vid den typen av utbildningar.