Bostadsdelegationen

 

Bostadsdelegationen (BD) behandlar ansökningar och överklaganden från hyresgäster och köande hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB).

Samtliga ärenden behandlas för närvarande per e-post och ska skickas till: information@sssb.se. Vänligen kombinera dina dokument till ett PDF-dokument innan du skickar in din ansökan.

Om du har frågor om processen, vänligen kontakta SSSB:s Kundservice på: information@sssb.se eller 08 – 458 10 10.

SCCO:s kansli kan inte svara på frågor gällande Bostadsdelegationen.

Om Bostadsdelegationen

En gång per termin kontrollerar SSSB att du som bor i en av deras bostäder möter studie- och kårmedlemskapskraven (boprövning). Om en hyresgäst inte uppfyller dessa krav, har brustit i sina åligganden gentemot SSSB, eller har uppnått den maximala boendetiden kan hen sägas upp av SSSB.

Om hyresgästen upplever sig ha blivit uppsagd på felaktiga grunder går det att överklaga beslutet till Bostadsdelegationen. Överklagan av uppsägning till Bostadsdelegationen ska ske skriftligen så snart som möjligt, dock senast 10 veckor före angivet uppsägningsdatum. Bostadsdelegationen behandlar inte ärenden som inkommit efter det datumet.

Även hyresgäster som vill ansöka om dispens från studie- eller kårmedlemskapskravet vänder sig till Bostadsdelegationen. Även ansökan om dispens ska ske så snart som möjligt, dock senast 2 veckor innan den första dagen i SSSB:s boprövningsperiod. Bostadsdelegationen behandlar inte ärenden som inkommit efter det datumet.

Bostadsdelegationens beslut kan ej överklagas hos andra instanser inom SSSB eller SSCO. Bostadsdelegationen behandlar ej ansökningar från hyresgäster som har en oreglerad hyresskuld till SSSB.