SSCO släpper rapporten ”Oro, stress och ensamhet”

SSCO släpper rapporten ”Oro, stress och ensamhet”

SSCO släpper rapporten ”Oro, stress och ensamhet” – en rapport om Stockholms studenters hälsa, ekonomi och kännedom om studenthälsan. Rapporten utgår ifrån en Novusundersökning där studerande i Stockholm har intervjuats om deras situation. I resultaten kan vi se...

SSCO säger #Nejtillmarknadshyra

  I februari kunde SSCO berätta att den genomsnittliga Stockholmsstudenten går back 2 158 kronor varje månad om den lever på studiemedel. Den enskilt största utgiften är bostaden – att betala sin hyra. Att vara heltidsstudent är krävande. Du måste ständigt...
Jämställdhet åt Sveriges studenter

Jämställdhet åt Sveriges studenter

För 150 år sedan antogs Betty Pettersson som den första kvinnliga studenten på ett svenskt universitet. Året var 1871 och hon kom in efter att ha fått dispens av kungen. Inte på grund av att hon saknade den rätta förkunskapen, utan på grund av att hon var kvinna. Två...

Stockholms studenter går 2 158 kr back per månad

Pressmeddelande Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO, har undersökt närmre vad studenter i Stockholm egentligen kan förvänta sig för budget. Resultatet är nedslående. Den genomsnittliga Stockholmsstudenten kan inte leva på dagens studiemedel. För att gå...