Styrdokument och protokoll

 

Styrdokument antagna av SSCO:s förbundskongress

SSCO stadgar jämte valordning

Fastställd 19 maj 2021

Verksamhetsplan 22/23

Fastställd 21 maj 2022

Presidiets uppdragsbeskrivning

Fastställd 21 maj 2022

Stadga för SSCO:s jubileumsfond

Fastställd 16 mars 1988

Stadga för styrelsens dispositionsfond

Fastställd 25 november 2005

Stadga för Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden

Fastställd 20 november 2004
Beslut om permutation fattat av Kammarkollegiet 2005-12-09

Stadga för UTA-fonden

Fastställd 25 maj 2003

Policydokument antagna av SSCO:s styrelse

Alkohol- och narkotikapolicy

Fastställd 19 oktober 2021

Presidiepolicy

Fastställd 15 januari 2023

Arbetsplats- och arbetsmiljöpolicy

Fastställd 15 januari 2022

GDPR-policy

Fastställd 2 november 2022

Jämlikhetspolicy

Fastställd 19 oktober 2021

Kommunikationspolicy

Fastställd 19 oktober 2021

Instruktioner antagna av SSCO:s styrelse