The Friend of Stockholm’s Students

The Friend of Stockholm’s Students is an award which SSCO hands out for valuable contributions to the Stockholm students and student unions, and for valuable promotion of Stockholm as a student city. The award has been handed out annually since 2002.

 

The right to nominate candidates for this prestigious award is given to member unions, elected representatives and personnel within SSCO, and bodies related to SSCO – such as foundations and companies.

Who can be nominated?

The award can be handed out to organisations, companies, authorities, municipalities or parts of these, and to individuals or groups. The recipient of the award shall have made efforts to:

  • Improve the economic and social situation of Stockholm’s students;
  • Generate debate and attention regarding important issues that affect Stockholm’s students;
  • Facilitate and stimulate the work for Stockholm’s students within SSCO or their member unions; or
  • In other ways improve Stockholm as a student city.
I am Incredibly surprised and really proud! And so happy about the privilege of working with these issues at the Stockholm School of Economics. Thank you so much SSCO!
Karol Vieker

Receiver of The Friend of Stockholm's Students 2020

Receivers of The Friend of Stockholm’s Students

2020 / Karol Vieker
Karol Vieker, Equality and Diversity Manager at Stockholm School of Economics
2019 / Anders Lundgren
Anders Lundgren, Administrative Manager at Royal Institute of Technology

”Anders Lundgren brinner för studentbostadsfrågan och har verkat för uppstarten av flertalet byggen av nya bostadsområden, däribland Campus Albano. Han har även genom nationell påverkan drivit frågan om att skapa regelverk som underlättar för fler aktörer att bygga och förvalta studentbostäder. Anders värnar om Stockholms attraktionskraft som studentstad med levande campusmiljöer i fokus. Han inser vikten av en stark studentrörelse och att underlätta förutsättningarna för kårverksamhet. Studenters intressen ligger Anders varmt om hjärtat och han är en sann studentvän.

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2019 dels belöna det arbete Anders har gjort i studentbostads- och campusmiljöfrågan, men även uppmärksamma hans arbete för att bevara Studentpalatset. Som mötesplats för Stockholmsregionens studenter har Studentpalatset bidragit till att skapa möjligheter för studenter att träffas över lärosätes- och utbildningsgränser och all tid Anders har lagt på att arbeta för att Studentpalatset ska fortsätta vara den mötesplats för studenter det är idag är mycket uppskattat.”

2018 / Eliza Cedervall & Sten Wetterblad
Sten Wetterblad (Chairman, Sthlm6000+) and Eliza Cedervall (Nurse, Studenthälsan i Stockholm)

”Eliza Cedervall är en eldsjäl som brinner för Stockholms studenters hälsa. Genom sitt 27 år långa arbete inom Studenthälsan i Stockholm har Eliza markant bidragit till att göra Stockholms studenter friskare.

 

Sthlm6000+ har varit en av de viktigaste satsningarna för studentbostadssituationen i Stockholm; en satsning som lyfte vikten och behovet av fler studentbostäder i regionen. I egenskap av ordförande har Sten varit en nyckelperson som framgångsrikt drivit projektet framåt för att öka antalet studentbostäder i Stockholm.

 

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2018 dels trycka på nödvändigheten i att se det fortsatta behovet av en aktiv studentbostadspolitik, samt uppmärksamma det ändlösa arbete Eliza utfört inom Studenthälsan. I en period då bostadsbyggandet sjunker och den psykiska ohälsan bland studenter ökar känner vi på SSCO att vi vill uppmärksamma det engagemang och den drivkraft som redan finns inom dessa områden.”

2017 / The Stockholm Traffic Committee & Quarnevalen
“SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2017 uppmärksamma den goda dialogen mellan politiker och studentengagerade. Vi vill också uppmärksamma den stora handlingskraft båda parter tog för att förbättra och säkra villkoren även för framtida studentevenemang.”
2016 / The Albano Project
The Albano Project (1 000 new apartments for students and scientist)

”Albano-projektet är ett samarbete mellan Stockholm stad, Stockholms universitet, KTH, Akademiska hus och Svenska Bostäder. I november 2015 togs det första spadtaget för totalt 150 000 kvm campusmiljö med utbildningslokaler och 1 000 nya student- och forskarbostäder. Det nya campusområdet kommer att utgöra en viktig del för Stockholm som ledande studentstad i Sverige och en kunskapsregion i världsklass. Men redan nu anser SSCO att första spadtaget är en milstolpe och att Albano-projektet förbättrar Stockholm som studentstad, genom att lyfta frågor om bostäder för studenter, hållbart stadsbyggande samt framtidens campus- och lärandemiljöer högt på den politiska agendan.

 

Albano-projektet väckte även debatt om att bygga i Nationalstadsparken och konflikten mellan riksintressen och behovet av att bygga bort bostadsbristen. SSCO ser mycket positivt på hur projektet löst denna intressekonflikt med ett hållbart stadsbyggande.

 

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2016 uppmärksamma ett vitalt byggprojekt som i många led inkluderat studenter och forskare i processerna fram till byggstart, vilket är goda exempel att lyfta fram. SSCO tror att Albano-projektet kommer att bidra till att förbättra Stockholms studenters sociala situation, öka Stockholmsregionens attraktivitet och att projektet även kommer att ge ringar på vattnet för andra campusutvecklingsprojekt och bostäder för studenter.”

2015 / Riksbyggen
“Utmärkelsen Stockholms studentvän 2015 tilldelas Riksbyggen och deras projekt Bopinion. De belönas för sitt stora engagemang för Stockholms studenter och för Stockholm som kunskapsregion.”
2014 / Maria Rankka
Maria Rankka, CEO of the Stockhom Chamber of Commerce

Utmärkelsen Stockholms studentvän 2014 tilldelas Maria Rankka, vd på Stockholms handelskammare. Hon belönas för sitt stora engagemang för Stockholms studenter och för Stockholm som kunskapsregion.

– Som vd för Stockholms handelskammare har Maria Rankka lyft studenterna som en viktig del i stadens framtida utveckling, säger SSCO:s ordförande Teo Strömdahl Östberg.

2013 / Nicke Grundberg
Nicke Grundberg, President of SSCO 2009/10.
2012 / Sten Nordin
Sten Nordin (Financial city commissioner, Stockholms stad)

“I sin roll lyfter Sten allt oftare studenter och deras förutsättningar i Stockholm. I likhet med SSCO anser Sten att fler studentbostäder är en förutsättning för att locka hit framtida akademiker och att Stockholm måste vara ett kunskapsnav i internationell toppklass för att fortsätta utvecklas som storstadsregion.

 

Genom sin roll som gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad har Sten också haft en stor roll i satsningen på 4400 nya studentbostäder under denna mandatperiod. Sten har också vid flertalet tillfällen lyft frågan om en bättre och effektivare koppling mellan akademin och arbetslivet.

 

Att lyfta situationen för studenter och diskutera deras roll i det framtida Stockholm är ett tecken på att Sten inser vikten av att Stockholm fortsätter att utvecklas till en attraktiv stad som kan konkurrera internationellt med kunskap, innovation och entreprenörskap.”

2011 / Kåre Bremer
Kåre Bremer (Vice-chancellor at Stockholms universitet)

“Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet, insåg tidigt vikten av en fortsatt stark studentrörelse i och med kårobligatoriets avskaffande då Stockholms universitet tog en ledarposition genom att tidigt besluta om stöd från lärosätet till studentkåren. Kåre har även arbetat hårt för att stärka Stockholm som universitetsort. Han har bland annat varit drivande i ett stärkt samarbete mellan Stockholms lärosäten, samt varit en drivande kraft i utvecklandet av Albanoområdet till ett levande campus. Därutöver har Kåre varit en stark röst i frågan om ökad kvalitet i samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar.”

2010 / Carin Jämtin
Carin Jämtin (Opposition city commissioner, Stockholm city)

”Årets pristagare belönas för att hon i ett läge med en förlamande bostadsbrist, och inför ett val där utbildningsfrågorna ibland tenderar att hamna i skymundan, ändå har fortsatt att verka för ett klimat där unga människor på ett konsekvent sätt uppmuntras till högre studier. Hon belönas särskilt för sitt löfte om 3 000 nya studentbostäder under nästa mandatperiod och för förslaget att införa ett borgarråd med särskilt ansvar för student- och högskolerelaterade frågor.”

2009 / Joakim Larsson
Joakim Larsson (Housing company and suburban city commissioner, Stockholm city)
2008 / Studentskrapan
Studentskrapan (Student housing complex on Södermalm)

“Studentskrapan är en symbol för ungdom, kreativitet och framtidstro. Skrapan är anpassad till utåtriktade, urbana, självständiga och medvetna människors intressen och livsföring och utgör en av stadens mest intressanta och dynamiska mötesplatser.”

2007 / Mats Hellström
Mats Hellström (former Governor, Stockholm County)
2006 / Barbro Berg
Barbro Berg (Head of Activity, Stockholms Akademiska Forum)

”Barbro Berg arbetar med stor glädje och initiativkraft för att sätta högskolorna och deras studenter i fokus i Stockholm. Barbro Berg sätter fart på de politiska och akademiska beslutfattarna för att förbättra Stockholm som studentstad.”

2005 / Mariana Vodovosoff
Mariana Vodovosoff (Co-ordinator, Huddinge Municipality)
2004 / Tidningen Studentliv
Tidningen Studentliv (TCO-owned student newspaper
2003 / Svenska Bostäder
Svenska Bostäder (Student housing company)
2002 / Ulf Adelsohn
Ulf Adelsohn (Governor, Stockholm County)

How is the winner determined?

SSCO’s board chooses the winner based on the nominations received. The winner will be contacted in April and is then presented with their award during the Walpurgis (Sw. Valborg) celebrations at Skansen.

What does the award entail?

The person or persons handed the award will forever carry the title The Friend of Stockholm’s Students, followed by the year of their award. For Stockholm’s students, student unions and SSCO this is a good way to highlight the many actors who actively work to improve the situation for Stockholm’s students and Stockholm as a student city. The award has always brought great appreciation amongst both winners and nominees.

Address

Studentpalatset
Norrtullsgatan 2
113 29 Stockholm

 

Studentpalatset Opening Hours

Weekdays: 08.30 – 22.30
Weekends: 09.00 – 19.00

 

Contact us

För samtliga kontaktuppgifter, se
ssco.se/kontakt

 

Follow us