Styrdokument

Styrdokument antagna av studentrådet

SSCO stadgar
Stadgarna är SSCO:s övergripande ramverk för hur organisationen fungerar och vad vårt syfte är.

Verksamhetsplan 2020/21
Verksamhetsplanen antas av studentrådet varje vår och beskriver SSCO:s fokus på politik, organisation och medlemsservice inför det kommande verksamhetsåret.

Valordning
Valordningen reglerar hur valen till förtroendeuppdrag inom SSCO och SSSB ska gå till.

Arbetsordning för valberedningen
Denna arbetsordning ligger till grund för valberedningens arbete för att säkra en transparent och säker process till organisationens förtroendeuppdrag.

Förordning för SSCO:s Bostadsdelegation

Stadga för SSCO:s Jubileumsfond

Stadga för Styrelsens Dispositionsfond

Stadga för Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden (SSSRSF)

Stadga för UTA-fonden

Styrdokument antagna av styrelsen

Arbets- och delegationsordning
Arbetsordning reglerar ansvarsfördelning mellan ledamöter och presidiet samt lägger grunden för styrelsens beslutsfattande.

Arbetsmiljöpolicy
Förteckning över SSCO:s systematiska arbetsmiljöarbete.

Jämlikhetspolicy
Förteckning över SSCO:s visioner och åtaganden för en jämlik organisation.

Kommunikationspolicy
Förteckning över SSCO:s arbete för en öppen, tydlig och trovärdig kommunikation.

Policy för förtroendevalda
Förteckning över förtroendevaldas och arvoderades rättigheter och skyldigheter.

Personuppgiftspolicy
Förteckning över SSCO:s arbete för personuppgiftsskydd.

Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad
Tillämpningsföreskrifter för Förordning för tilldelning och innehav av studentbostad.

Instruktion för Stockholms studentkårers gemensamma fanborg
Regler och riktlinjer för standat- och fanborg vid bl.a. Nobelbanketten och studenternas valborgsfirande på Skansen.

Instruktion för utmärkelsen Stockholms studentvän
Riktlinjer för SSCO:s utmärkelse Stockholms studentvän som årligen delas ut 30 april.

 

Följ oss på Facebook!

Är du nyfiken på det dagliga arbetet? Häng med SSCO på sociala medier. Till Facebook >

Student/SSCO

Information om SSCO medlemsskap, medlemskårer och studentbostadskön hittar ni här.

p

Om oss

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen. Läs mer.

Kontakta oss

Här hittar ni våra kontaktuppgifter, frågor och svar och oss på kansliet. Kontakta oss här.

Nyheter

Följ det allra senaste från SSCO. Se senaste nyheterna för studenter. Läs mer.

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

[custom-twitter-feeds]

Följ oss på instagram