Förbundskongressen

 

Förbundskongressen är SSCO:s högst beslutande organ. Det är huvudsakligen ett organ för övergripande och strategiska frågor där beslut tas gällande riktlinjer för verksamheten, stadgeändringar och ekonomiska ramar, men där det även förrättas val och beslutas om medlemsärenden.

Förbundskongressen leds av kongressordförande och hålls två gånger om året: höst- och vårsammanträdet. Vid vårens förbundskongress väljs nya förtroendevalda inför nästkommande verksamhetsår. Efter varje verksamhetsår granskar förbundskongressen styrelsens arbete och beslutar om ansvarsfrihet.

 

Tid och plats

Novemberkongressen äger rum onsdag den 16 november.

Kvällen börjar klockan 17.00 med incheckning och mingel, mötet börjar 18.00.

Plats: Medicinska föreningen (Klubbvåningen) vid Karoliska institutet, Nobels väg 10, 171 65 Solna.

 

 

Anmäl dig till kongressen

Varje medlemskår kan utse högst två ombud och högst två ersättare till kongressen. De valda ombuden och eventuella ersättare ska anmälas via anmälningsformulär senast den 10 november. Varje medlemskår avgör hur kårens mandat ska fördelas mellan ombuden. Mer information finns i utskickad kallelse.

Anmälan sker genom följande LÄNK.  

Viktiga datum

22 oktober Deadline för nomineringar/kandidaturer
26 oktober Motionsstopp
2 november Valärenden publiceras
9 november Handlingar publiceras
10 november Sista anmälningsdag
11 november Deadline för enkla frågor