Förbundskongressen

Förbundskongressen är SSCO:s högst beslutande organ. Kongressen infaller två gånger per år (höst- och vårsammanträdet) och utgörs av organisationens medlemskårer. Förbundskongressens uppgift är att arrangera val till positioner inom SSCO och fatta strategiska beslut för verksamheten och dess ekonomi.

Novemberkongress 2021

Tid och plats

Novemberkongressen äger rum lördag den 20 november från kl. 10.00-16:00 i Aula NOD Stockholms universitet, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista.

Efter mötet följer häng i Studentkåren DISK:s studentpub Foo bar.

 

 

Anmäl dig till kongressen

Varje medlemskår kan utse högst två ombud och högst två ersättare till kongressen. De valda ombuden och eventuella ersättare ska anmälas via anmälningsformulär senas den 10 november. Varje medlemskår avgör hur kårens mandat ska fördelas mellan ombuden. Mer information finns i utskickad kallelse.

Anmälan sker genom följande LÄNK.  

Viktiga datum

Lördag 9 oktober Kallelse skickas ut till medlemskårerna

Onsdag 20 oktober PreKon: Hur påverkar du SSCO?

Lördag 23 oktober Styrelsen offentliggör sina propositioner

Måndag 25 oktober Nominerings- och kandidatursstopp

Lördag 30 oktober Sista dag att inkomma med motioner

Måndag 8 november Valberedningens förslag offentliggörs

Onsdag 10 november Sista dag att anmäla ombud och ersättare

Måndag 15 november Handlingar skickas ut

Onsdag 17 november Sista dag att inkomma med enkel fråga

Lördag 20 november Novemberkongressen äger rum.

Handlingar

v

Information

Publicerad 10 okt

 

e

Föredragningslista

Förteckning över kongressärenden.

Valärenden

Valberedningens rapport över kandidaturer till SSSB och SSCO.

Arbetsordning

Arbetsordning för kongressen.

 

a

Ordlista

Mötesordlista

 

Mandatfördelning

 

Kandidera och nominera

Rätt att nominera

Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer och dess medlemmar, SSCO:s styrelseledamöter och SSCO:s kongressombud och valberedningen.

Nominering och kandidatur

Alla nomineringar ska skickas till valberedningen (val@ssco.se) och innehålla:

  • Kandidatens CV och personligt brev (inkl. e-postadress och telefonnummer)
  • Info om vem som skickar in nomineringen (namn och typ av nomineringsrätt)
  • Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringar (e-postadress och telefonnummer)
  • Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn”

Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav.

Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och ev. kompletteringar) är 25 oktober kl. 23:59

 

Kongressprotokoll

Innan den 19 maj 2021 hette förbundskongressen “studentrådet”.

2021-05-19

Protokoll från studentrådets majsammanträde den 19 maj 2021

2020-11-14

Protokoll från studentrådets novembersammanträde den 14 november 2020

2020-05-20

Protokoll från studentrådets majsammanträde den 20 maj 2020

2019-11-27

Protokoll från studentrådets novembersammanträde den 27 november 2019

2019-05-22

Protokoll från studentrådets majsammanträde den 22 maj 2019