Förbundskongressen

 

Förbundskongressen är SSCO:s högst beslutande organ. Det är huvudsakligen ett organ för övergripande och strategiska frågor där beslut tas gällande riktlinjer för verksamheten, stadgeändringar och ekonomiska ramar, men där det även förrättas val och beslutas om medlemsärenden.

Förbundskongressen leds av kongressordförande och hålls två gånger om året: höst- och vårsammanträdet. Vid vårens förbundskongress väljs nya förtroendevalda inför nästkommande verksamhetsår. Efter varje verksamhetsår granskar förbundskongressen styrelsens arbete och beslutar om ansvarsfrihet.