Förbundskongressen

Förbundskongressen är SSCO:s högst beslutande organ. Kongressen infaller två gånger per år (höst- och vårsammanträdet) och utgörs av organisationens medlemskårer. Förbundskongressens uppgift är att arrangera val till positioner inom SSCO och fatta strategiska beslut för verksamheten och dess ekonomi.

Majsammanträdet 2021

Tid och plats

Majsammanträdet äger rum onsdagen den 19 maj från kl. 17.00 via länk som utskickas till anmälda deltagare innan mötet.

 

Anmäl dig till studentrådet

Varje medlemskår kan utse högst två ledamöter och högst två suppleanter till studentrådet. De valda ledamöterna och eventuella suppleanternas namn, e-postadresser och mandatfördelning ska anmälas till SSCO:s kansli senast den 4 november. Varje medlemskår avgör hur kårens mandat ska fördelas mellan ledamöterna. Vi omber däremot våra medlemskårer att endast anmäla en ledamot per kår för att underlätta rösträkning och närvaro för mötespresidiet. Länk för anmälan skickas ut till medlemskårernas kontaktpersoner den 7 april 2021.

 

Viktiga datum

Onsdag 7 april Kallelse skickas ut till medlemskårerna

Onsdag 14 april Styrelsen offentliggör sina propositioner

Onsdag 21 april Nominerings- och kandidatursstopp

Onsdag 28 april Sista dag att inkomma med motioner

Tisdag 4 maj PreKon – Genomgång av styrelsens propositioner

Onsdag 5 maj Valberedningens förslag offentliggörs

Måndag 10 maj Sista dag att anmäla ledamöter och suppleanter

Onsdag 12 maj Handlingar skickas ut

Söndag 16 maj Sista dag att inkomma med enkel fråga

Måndag 17 maj PreKon – Genomgång av studentrådet och övriga handlingar

Onsdag 19 maj SSCO Studentråd äger rum.

Handlingar

Kallelse

Publicerad 7 april 2021

 

Mandatfördelning

Publicerad 7 april 2021

 

Arbetsordning

Arbetsordning för studentrådet.

Publicerad 7 april 2021

 

Propositioner

Styrelsens förslag till studentrådet.

Publicerad 14 april 2021

 

Valärenden

Valberedningens rapport över kandidaturer till SSSB och SSCO.

Publicerad 5 maj 2021

 

Föredragningslista

Förteckning över studentrådets ärenden.

Publicerad 12 maj 2021

Kandidera och nominera

Till studentrådet utlyses förtroendeuppdrag inom både SSCO och SSSB. Vill du vara med och göra Stockholm till en bättre studentstad? Kandidera eller nominera en studentkårskollega!

Nästa sammanträde

Studentrådets majsammanträde verksamhetsåret 2020/21 äger rum 19 maj 2021. Datum för höstens sammanträde 2021 aviseras senare.

Kongressprotokoll

Innan den 19 maj 2021 hette förbundskongressen “studentrådet”.

2021-05-19

Protokoll från studentrådets majsammanträde den 19 maj 2021

2020-11-14

Protokoll från studentrådets novembersammanträde den 14 november 2020

2020-05-20

Protokoll från studentrådets majsammanträde den 20 maj 2020

2019-11-27

Protokoll från studentrådets novembersammanträde den 27 november 2019

2019-05-22

Protokoll från studentrådets majsammanträde den 22 maj 2019

Adress

Sveavägen 110
113 50 Stockholm

 

Publikationer

För att läsa våra publikationer
klicka här

 

Kontakta oss

För fullständiga kontaktuppgifter,
se ssco.se/kontakt

 

Följ oss