Förtroendevalda

 

Förbundsstyrelse

Sofia Holmdahl

Sofia Holmdahl

Förbundsordförande

Sysselsättningsgrad: heltid

Telefon: 070 – 899 77 15
E-post: ordf@ssco.se

Emilia Kaufeldt

Emilia Kaufeldt

Vice förbundsordförande

Sysselsättningsgrad: heltid

Telefon: 070 – 899 77 14
E-post: vordf@ssco.se

Charley Jönsson

Charley Jönsson

Förbundsstyrelseledamot

Tekniska högskolans studentkår

Filip Lindblom

Filip Lindblom

Förbundsstyrelseledamot

Naprapathögskolans studentkår

Hanna Bjarre

Hanna Bjarre

Förbundsstyrelseledamot

Tekniska högskolans studentkår

Nikita Zabzine

Nikita Zabzine

Förbundsstyrelseledamot

Stockholms universitets studentkår

Rebecka Heumann

Rebecka Heumann

Förbundsstyrelseledamot

Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår

Sebastian Villarroel

Sebastian Villarroel

Förbundsstyrelseledamot

Studentkåren DISK

Viktorija Pesic

Viktorija Pesic

Förbundsstyrelseledamot

Försvarshögskolans studentkår

Övermarskalksämbete och Nobelfunktioner

Kajsa Nilsson

Övermarskalk

Sara Tabari

Toastmaster

Lisa Zöllner Wohlfart

Ceremonimästare

Valberedningen

Linnea Eriksson

Sammankallande
Stockholms universitet

Arvid Nilsson

Kungliga tekniska högskolan

Axelina Schmidt

Kungliga tekniska högskolan

Leif Karlsson

Karolinska institutet

Revisorer

Sabine Pettersson

Revisor

Douglas Ahlberg

Revisorssuppleant

Anna Forsslund

Extern auktoriserad revisor
Mazars SET revisionsbyrå

Kongresspresidium

Oskar M Wiik

Kongressordförande

Christian Bratt

Vice kongressordförande

Presidiet

Presidiet, som består av en förbundsordförande och en vice förbundsordförande, väljs på ett års mandat vid vårsammanträdet. Presidiet leder styrelsens arbete, representerar styrelsen i SSCO:s dagliga arbete och ansvarar för att besluten som tagits av styrelsen verkställs. Presidiet är heltidsarvoderade och sitter på SSCO:s kansli på Sveavägen.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen, som utöver presidiet består av fem till sju ordinarie ledamöter och deras suppleanter, väljs på ett års mandat vid vårsammanträdet. På sammanträdet genomförs valet med hjälp av listval (d’hondt). SSCO:s styrelse ansvarar för den löpande verksamheten under året och bereder de ärenden som ska behandlas av Förbundskongressen. Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår.

Övermarskalkämbetet

Övermarskalkämbetet utses av styrelsen på ett års mandat under våren. Hen planerar och verkställer studentinbjudningar, fanborgsarrangemang och marskalkverksamhet i samband med Valborg och Nobel samt planerar övriga arrangemang och festligheter inom SSCO. Information om Stockholms olika studentfester och pubar hittar du på www.fester.nu. Övermarskalken ansvarar även för frågor rörande ansvarsfull alkoholservering, tillsammans med Stockholms stad. Övermarskalksuppdraget är arvoderat.

Valberedningen

Valberedningen, som består av fem till sju ledamöter, väljs på ett års mandat på vårsammanträdet. Valberedningen bereder val inför SSCO:s sammanträden och möten sker enligt överenskommelse.