Förtroendevalda

Som förtroendevald på SSCO representerar man Stockholms studenter. Förtroendeposterna tillsätts i första hand på vårens studentråd (oftast i maj). På studentrådet i november 2018 beslutades det att nomineringsrätten till SSCO:s förtroendeposter skulle vidgas till att alla som är medlem i en SSCO-ansluten studentkår har nomineringsrätt.

Om du är intresserad av vad det innebär att vara förtroendevald inom SSCO kan du kontakta Valberedningen.

Styrelsen

Presidiet

Oskar M Wiik, ordförande
Hugo Thorén, vice ordförande

Styrelseledamöter

Omar Branzell (Stockholms universitet)
Michael Pettersson (f.d Gymnastik- och idrottshögskolan)
Sofia Holmdahl (Stockholms universitet)
Louisa Kellman (Stockholms universitet)
Adam Maquard (Södertörns högskola)
Gustav Ogesten (Kungliga Tekniska Högskolan)
Emmanuel Zavalis (Karolinska institutet)

Styrelsesuppleanter

Lucas Svärd (Försvarshögskolan)

Övermarskalksämbetet

Elise Sesemann, övermarskalk

Valberedningen

Josefin Andersson, ledamot (Karolinska institutet)
Linnea Eriksson, ledamot (Stockholms universitet)
Daniel Kyriacou, sammankallande (Stockholms universitet)
Leif Karlsson, ledamot (Karolinska institutet)
Jessica Liander, ledamot (Stockholms universitet)

Revisorer

Jens Andersson, sakrevisor
Sabine Pettersson, sakrevisorssuppleant
Anna Forsslund, auktoriserad revisor

Studentrådspresidium

Kristian Kull, studentrådsordförande
Christian Bratt, vice studentrådsordförande
Jonas Majstedt, studentrådssekreterare

Nobelfunktioner

Sara Tabari, toastmaster
Lisa Zöllner Wohlfart, ceremonimästare

 

Presidiet

Presidiet, som består av en ordförande och en vice ordförande, väljs på ett års mandat vid vårens studentråd. Presidiet leder styrelsens arbete, representerar styrelsen i SSCO:s dagliga arbete och ansvarar för att besluten som tagits av styrelsen verkställs. Presidiet är heltidsarvoderade och sitter på SSCO:s kansli i Studentpalatset.

Styrelsen

Styrelsen, som utöver presidiet består av sju till nio ordinarie ledamöter och deras suppleanter, väljs på ett års mandat vid vårens studentråd. På studentrådet genomförs valet med hjälp av listval (d’hondt). SSCO:s styrelse ansvarar för den löpande verksamheten under året och bereder de ärenden som ska behandlas av Studentrådet. Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår.

Styrelsens sammanträden 2019/20

Styr#1: 14 augusti 2019
Styrelsekonferens: 21 september 2019
Styr#2: 9 oktober 2019
Styr#3: 14 november 2019
Styr#4: 5 december 2019
Styrelsekonferens: 18-19 januari 2020
Styr#5: 20 februari 2020
Styr#6: 18 mars 2020
Styr#7: 8 april 2020
Styr#8: 6 maj 2020
Styr#9: 13 juni 2020 (skiftesdag)

Övermarskalkämbetet

Övermarskalkämbete, som består av två övermarskalkar, utses av styrelsen på ett års mandat under våren. De planerar och verkställer studentinbjudningar, fanborgsarrangemang och marskalkverksamhet i samband med valborg och Nobel samt planerar övriga arrangemang och festligheter inom SSCO. Information om Stockholms olika studentfester och pubar hittar du på www.fester.nu. Övermarskalkarna ansvarar även för frågor rörande alkoholservering. Övermarskalkarna är arvoderade på 5 – 45 procent per övermarskalk, fördelat över året för att reflektera arbetsbelastningen som framförallt är hög inför och under Nobelfirandet.

Valberedningen

Valberedningen, som består av fem till sju ledamöter, väljs på ett års mandat på vårens studentråd. Valberedningen bereder val inför SSCO:s studentråd och möten sker enligt överenskommelse.

 

SÖKA BOSTAD

Fakta och tips för bostadssökande studenter i Stockholmsregionen hittar ni här.

MEDLEMSKAP

Vill din kår ansöka om medlemskap i SSCO? Här hittar du all information.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Är du nyfiken på det dagliga arbetet? Häng med SSCO på sociala medier.

NYHETER

Följ det allra senaste från SSCO. Här hittar ni de senaste nyheterna för studenter.

p

OM SSCO

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen.

KONTAKTA OSS

Här hittar ni kontaktuppgifter till SSCO:s presidium, kansli och övermarskalkar.

Följ oss på instagram