Förtroendevalda

 

Förbundsstyrelse

Sofia Holmdahl

Sofia Holmdahl

Förbundsordförande

Telefon: 070 – 899 77 15
E-post: ordf@ssco.se

Martin Hansson

Martin Hansson

Vice förbundsordförande

Telefon: 070 – 899 77 14
E-post: vordf@ssco.se

Angela Katumba

Angela Katumba

Förbundsstyrelseledamot

Stockholms universitets studentkår

Charley Jönsson

Charley Jönsson

Förbundsstyrelseledamot

Tekniska högskolans studentkår

Elvira Erlands

Elvira Erlands

Förbundsstyrelseledamot

Försvarshögskolans studentkår

Filip Lindblom

Filip Lindblom

Förbundsstyrelseledamot

Naprapathögskolans studentkår

Miro Jääskeläinen

Miro Jääskeläinen

Förbundsstyrelseledamot

Stockholms universitets studentkår

Rebecka Nyman

Rebecka Nyman

Förbundsstyrelseledamot

Södertörns högskolas studentkår

Övermarskalksämbete och Nobelfunktioner

Jade Silfverling

Övermarskalk

Matilda Varli

Övermarskalk

Sara Tabari

Toastmaster

Sara Kristoffersson

Ceremonimästare

Valberedningen

Emilia Kaufeldt

Sammankallande
Studentkåren DISK

Elis Wibacke

Stockholms universitets studentkår

Rasmus Lindstedt

Försvarshögskolans studentkår

Rebecka Heumann

GIH:s studentkår

Sebastian Villarroel

Studentkåren DISK

Revisorer

Sabine Pettersson

SöderS

Revisor

Viktorija Pesic

Försvarshögskolans studentkår

Revisorssuppleant

Mazars SET revisionsbyrå

Anna Forsslund
Huvudansvarig

Kongresspresidium

Stefanie Tagesson

Kongressordförande

Presidiet

Presidiet, som består av en förbundsordförande och en vice förbundsordförande, väljs på ett års mandat vid vårsammanträdet. Presidiet leder styrelsens arbete, representerar styrelsen i SSCO:s dagliga arbete och ansvarar för att besluten som tagits av styrelsen verkställs. Presidiet är heltidsarvoderade och sitter på SSCO:s kansli på Sveavägen.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen, som utöver presidiet består av fem till sju ordinarie ledamöter och deras suppleanter, väljs på ett års mandat vid vårsammanträdet. På sammanträdet genomförs valet med hjälp av listval (d’hondt). SSCO:s styrelse ansvarar för den löpande verksamheten under året och bereder de ärenden som ska behandlas av Förbundskongressen. Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår.

Övermarskalkämbetet

Övermarskalkämbetet utses av styrelsen på ett års mandat under våren. Hen planerar och verkställer studentinbjudningar, fanborgsarrangemang och marskalkverksamhet i samband med Valborg och Nobel samt planerar övriga arrangemang och festligheter inom SSCO. Information om Stockholms olika studentfester och pubar hittar du på www.fester.nu. Övermarskalken ansvarar även för frågor rörande ansvarsfull alkoholservering, tillsammans med Stockholms stad. Övermarskalksuppdraget är arvoderat.

Valberedningen

Valberedningen, som består av fem till sju ledamöter, väljs på ett års mandat på vårsammanträdet. Valberedningen bereder val inför SSCO:s sammanträden och möten sker enligt överenskommelse.