Förtroendevalda

Som förtroendevald på SSCO representerar man Stockholms studenter. Förtroendeposterna tillsätts i första hand på vårens studentråd (oftast i maj). På studentrådet i november 2018 beslutades det att nomineringsrätten till SSCO:s förtroendeposter skulle vidgas till att alla som är medlem i en SSCO-ansluten studentkår har nomineringsrätt.

Om du är intresserad av vad det innebär att vara förtroendevald inom SSCO kan du kontakta Valberedningen.

Styrelse

Rebecka Heumann

Styrelseledamot
Gymnastik- och idrottshögskolan

Sofia Holmdahl

Styrelseledamot
Stockholms universitet (SUS)

Emilia Kaufelt

Styrelseledamot
Stockholms universitet (DISK)

Louisa Kellman

Styrelseledamot
Stockholms universitet (SUS)

Lina Källkvist

Styrelseledamot
Naprapathögskolan

Adam Maquard

Styrelseledamot
Södertörns högskola

Kajsa Nilsson

Styrelseledamot
Kungliga Musikhögskolan

Gustav Ogesten

Styrelseledamot
Kungliga Tekniska Högskolan

Hugo Thorén

Vice ordförande

Oskar M Wiik

Ordförande

Nikita Zabzine

Styrelsesuppleant
Stockholms universitet (SUS)

Emmanuel Zavalis

Styrelseledamot
Karolinska Institutet

Övermarskalksämbete och Nobelfunktioner

Henrik Borgenhäll

Övermarskalk

Elise Sesemann

Övermarskalk

Sara Tabari

Toastmaster

Lisa Zöllner Wohlfart

Ceremonimästare

Valberedningen

Leif Eriksson

Sammankallande
Karolinska institutet

Sara Emnegard

Ledamot
Stockholms universitet

Linnea Eriksson

Ledamot
Stockholms universitet

Daniel Kyriacou

Ledamot
Stockholms universitet

Revisorer

Sabine Pettersson

Sakrevisor

Douglas Ahlberg

Sakrevisorssuppleant

Anna Forsslund

Extern auktoriserad revisor
Mazars SET revisionsbyrå

Studentrådspresidium

Kristian Kull

Studentrådsordförande

Christian Bratt

Vice studentrådsordförande

Josefin Stern

Studentrådssekreterare

Presidiet

Presidiet, som består av en ordförande och en vice ordförande, väljs på ett års mandat vid vårens studentråd. Presidiet leder styrelsens arbete, representerar styrelsen i SSCO:s dagliga arbete och ansvarar för att besluten som tagits av styrelsen verkställs. Presidiet är heltidsarvoderade och sitter på SSCO:s kansli i Studentpalatset.

Styrelsen

Styrelsen, som utöver presidiet består av sju till nio ordinarie ledamöter och deras suppleanter, väljs på ett års mandat vid vårens studentråd. På studentrådet genomförs valet med hjälp av listval (d’hondt). SSCO:s styrelse ansvarar för den löpande verksamheten under året och bereder de ärenden som ska behandlas av Studentrådet. Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår.

Fullständig förteckning över styrelsens sammanträden publiceras i augusti

Övermarskalkämbetet

Övermarskalkämbete, som består av två övermarskalkar, utses av styrelsen på ett års mandat under våren. De planerar och verkställer studentinbjudningar, fanborgsarrangemang och marskalkverksamhet i samband med valborg och Nobel samt planerar övriga arrangemang och festligheter inom SSCO. Information om Stockholms olika studentfester och pubar hittar du på www.fester.nu. Övermarskalkarna ansvarar även för frågor rörande alkoholservering. Övermarskalkarna är arvoderade på 5 – 45 procent per övermarskalk, fördelat över året för att reflektera arbetsbelastningen som framförallt är hög inför och under Nobelfirandet.

Valberedningen

Valberedningen, som består av fem till sju ledamöter, väljs på ett års mandat på vårens studentråd. Valberedningen bereder val inför SSCO:s studentråd och möten sker enligt överenskommelse.

 

SÖKA BOSTAD

Fakta och tips för bostadssökande studenter i Stockholmsregionen hittar ni här.

MEDLEMSKAP

Vill din kår ansöka om medlemskap i SSCO? Här hittar du all information.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Är du nyfiken på det dagliga arbetet? Häng med SSCO på sociala medier.

NYHETER

Följ det allra senaste från SSCO. Här hittar ni de senaste nyheterna för studenter.

p

OM SSCO

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen.

KONTAKTA OSS

Här hittar ni kontaktuppgifter till SSCO:s presidium, kansli och övermarskalkar.

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

Beskedet att högskoleprovet ställs in, för andra terminen i rad, och att provresultatens giltighet förlängs från fem till åtta år innebär en ökad konkurrens för de som tog studenten i somras. Viktigt att denna grupp inte glöms bort! Intervju i SvD #utbpol https://www.svd.se/langre-giltighet-for-hogskoleprovet

Följ oss på instagram