Förtroendevalda

av och för Stockholms studentkårer

Förbundsstyrelse

Rebecka Heumann

Rebecka Heumann

Förbundsstyrelseledamot

Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår

Sofia Holmdahl

Sofia Holmdahl

Högskolepolitisk rådgivare

Stockholms universitets studentkår

Emilia Kaufeldt

Emilia Kaufeldt

Vice förbundsordförande

Sysselsättningsgrad: 20 %

E-post: vordf@ssco.se
Telefon: 070 – 899 77 14

Louisa Kellman

Louisa Kellman

Förbundsstyrelseledamot

Stockholms universitets studentkår

Lina Källkvist

Lina Källkvist

Förbundsstyrelseledamot

Naprapathögskolans studentkår

Adam Maquard

Adam Maquard

Förbundsstyrelseledamot

SöderS – Södertörns högskolas studentkår

Kajsa Nilsson

Kajsa Nilsson

Förbundsstyrelseledamot

Kungliga musikhögskolans studentkår

Gustav Ogesten

Gustav Ogesten

Förbundsstyrelseledamot

Tekniska Högskolans Studentkår

Sebastian Villarroel

Sebastian Villarroel

Förbundsstyrelseledamot

Studentkåren DISK

Oskar M Wiik

Oskar M Wiik

Förbundsordförande

Sysselsättningsgrad: 100 %

E-post: ordf@ssco.se
Telefon: 070 – 899 77 15

Nikita Zabzine

Nikita Zabzine

Bostads- och ekonomipolitisk rådgivare

Stockholms universitets studentkår

Protokoll från förbundsstyrelsemöten 2020/21

Övermarskalksämbete och Nobelfunktioner

Henrik Borgenhäll

Övermarskalk

Elise Sesemann

Övermarskalk

Sara Tabari

Toastmaster

Lisa Zöllner Wohlfart

Ceremonimästare

Valberedningen

Leif Karlsson

Sammankallande
Karolinska institutet

Sara Emnegard

Ledamot
Stockholms universitet

Linnea Eriksson

Ledamot
Stockholms universitet

Daniel Kyriacou

Ledamot
Stockholms universitet

Revisorer

Sabine Pettersson

Revisor

Douglas Ahlberg

Revisorssuppleant

Anna Forsslund

Extern auktoriserad revisor
Mazars SET revisionsbyrå

Studentrådspresidium

Kristian Kull

Studentrådsordförande

Christian Bratt

Vice studentrådsordförande

Josefin Stern

Studentrådssekreterare

Presidiet

Presidiet, som består av en ordförande och en vice ordförande, väljs på ett års mandat vid vårsammanträdet. Presidiet leder styrelsens arbete, representerar styrelsen i SSCO:s dagliga arbete och ansvarar för att besluten som tagits av styrelsen verkställs. Presidiet är heltidsarvoderade och sitter på SSCO:s kansli på Sveavägen.

Styrelsen

Styrelsen, som utöver presidiet består av sju till nio ordinarie ledamöter och deras suppleanter, väljs på ett års mandat vid vårsammanträdet. På sammanträdet genomförs valet med hjälp av listval (d’hondt). SSCO:s styrelse ansvarar för den löpande verksamheten under året och bereder de ärenden som ska behandlas av Förbundskongressen. Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår.

Fullständig förteckning över styrelsens sammanträden publiceras i augusti

Övermarskalkämbetet

Övermarskalkämbete, som består av två övermarskalkar, utses av styrelsen på ett års mandat under våren. De planerar och verkställer studentinbjudningar, fanborgsarrangemang och marskalkverksamhet i samband med valborg och Nobel samt planerar övriga arrangemang och festligheter inom SSCO. Information om Stockholms olika studentfester och pubar hittar du på www.fester.nu. Övermarskalkarna ansvarar även för frågor rörande alkoholservering. Övermarskalkarna är arvoderade på 5-45 procent per övermarskalk, fördelat över året för att reflektera arbetsbelastningen som framförallt är hög inför och under Nobelfirandet.

Valberedningen

Valberedningen, som består av fem till sju ledamöter, väljs på ett års mandat på vårsammanträdet. Valberedningen bereder val inför SSCO:s sammanträden och möten sker enligt överenskommelse.

 

Adress

Sveavägen 110
113 50 Stockholm

 

Publikationer

För att läsa våra publikationer
klicka här

 

Kontakta oss

För fullständiga kontaktuppgifter,
se ssco.se/kontakt

 

Följ oss