ssco

Förtroendevalda

Här finner du Stockholms studentkårers styrelse, övermarskalksämbete valberedning, revisorer och studentrådspresidium samt kontaktuppgifter till dessa. Som förtroendevald på SSCO representerar man Stockholms studenter. Om du är intresserad av vad det innebär att vara förtroendevald inom SSCO kan du kontakta valberedningen.

Styrelse

Rebecka Heumann

Rebecka Heumann

Styrelseledamot

Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår

Sofia Holmdahl

Sofia Holmdahl

Högskolepolitisk rådgivare

Stockholms universitets studentkår

Emilia Kaufeldt

Emilia Kaufeldt

Vice ordförande

Sysselsättningsgrad: 20 %

Mail: vordf@ssco.se
Telefon: 070-899 77 14

Louisa Kellman

Louisa Kellman

Styrelseledamot

Stockholms universitets studentkår

Lina Källkvist

Lina Källkvist

Styrelseledamot

Naprapathögskolans studentkår

Adam Maquard

Adam Maquard

Styrelseledamot

SöderS – Södertörns högskolas studentkår

Kajsa Nilsson

Kajsa Nilsson

Styrelseledamot

Kungliga musikhögskolans studentkår

Gustav Ogesten

Gustav Ogesten

Styrelseledamot

Tekniska Högskolans Studentkår

Sebastian Villarroel

Sebastian Villarroel

Styrelseledamot

Studentkåren DISK

Oskar M Wiik

Oskar M Wiik

Ordförande

Sysselsättningsgrad: 100 %

Mail: ordf@ssco.se
Telefon: 070-899 77 15

Nikita Zabzine

Nikita Zabzine

Bostads- och ekonomipolitisk rådgivare

Stockholms universitets studentkår

Protokoll från styrelsemöten 2020/21

Protokoll från styrelsemöte #5 2021-03-03
Protokoll från styrelsemöte #6 2021-04-13
Protokoll från styrelsemöte #7 2021-05-11
Protokoll från styrelsemöte #8 2021-06-12

Övermarskalksämbete och Nobelfunktioner

Henrik Borgenhäll

Övermarskalk

Elise Sesemann

Övermarskalk

Sara Tabari

Toastmaster

Lisa Zöllner Wohlfart

Ceremonimästare

Valberedningen

Leif Eriksson

Sammankallande
Karolinska institutet

Sara Emnegard

Ledamot
Stockholms universitet

Linnea Eriksson

Ledamot
Stockholms universitet

Daniel Kyriacou

Ledamot
Stockholms universitet

Revisorer

Sabine Pettersson

Sakrevisor

Douglas Ahlberg

Sakrevisorssuppleant

Anna Forsslund

Extern auktoriserad revisor
Mazars SET revisionsbyrå

Studentrådspresidium

Kristian Kull

Studentrådsordförande

Christian Bratt

Vice studentrådsordförande

Josefin Stern

Studentrådssekreterare

Presidiet

Presidiet, som består av en ordförande och en vice ordförande, väljs på ett års mandat vid vårens studentråd. Presidiet leder styrelsens arbete, representerar styrelsen i SSCO:s dagliga arbete och ansvarar för att besluten som tagits av styrelsen verkställs. Presidiet är heltidsarvoderade och sitter på SSCO:s kansli i Studentpalatset.

Styrelsen

Styrelsen, som utöver presidiet består av sju till nio ordinarie ledamöter och deras suppleanter, väljs på ett års mandat vid vårens studentråd. På studentrådet genomförs valet med hjälp av listval (d’hondt). SSCO:s styrelse ansvarar för den löpande verksamheten under året och bereder de ärenden som ska behandlas av Studentrådet. Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår.

Fullständig förteckning över styrelsens sammanträden publiceras i augusti

Övermarskalkämbetet

Övermarskalkämbete, som består av två övermarskalkar, utses av styrelsen på ett års mandat under våren. De planerar och verkställer studentinbjudningar, fanborgsarrangemang och marskalkverksamhet i samband med valborg och Nobel samt planerar övriga arrangemang och festligheter inom SSCO. Information om Stockholms olika studentfester och pubar hittar du på www.fester.nu. Övermarskalkarna ansvarar även för frågor rörande alkoholservering. Övermarskalkarna är arvoderade på 5 – 45 procent per övermarskalk, fördelat över året för att reflektera arbetsbelastningen som framförallt är hög inför och under Nobelfirandet.

Valberedningen

Valberedningen, som består av fem till sju ledamöter, väljs på ett års mandat på vårens studentråd. Valberedningen bereder val inför SSCO:s studentråd och möten sker enligt överenskommelse.

 

Adress

Studentpalatset
Norrtullsgatan 2
113 29 Stockholm

 

Studentpalatsets öppettider

Vardagar: 08.30 - 22.30
Helger: 09.00 - 19.00

 

Kontakta oss

För samtliga kontaktuppgifter, se
ssco.se/kontakt

 

Följ oss