Den 10 maj 1896 grundas Högskole- och Akademi-Förbundet i Stockholm i Norra Realläroverkets aula. I den första stadgan, antagen hösten 1896, formulerades förbundets syfte såhär:

”Förbundets ändamål är att för befrämjande af gemensamma intressen sammansluta studerande vid Stockholms högskolor och akademier och särskildt att verka för intresset för kulturella frågor samt bereda tillfälle för dess medlemmar att under kamratlig sammanvaro i någon mån tillfredsställa sina estätiska behof.”

Tidslinje

1905 Stockholms studentkår bildas
Stockholms studentkår bestod av Stockholms Högskolas Studentförening (bildad 1883), Farmaceutiska Institutets Elevkår (bildad 1905), Medicinska Föreningen (bildad 1877), Odontologiska Föreningen (bildad 1888), Tekniska Högskolans Elevkår (bildad 1901), Skogsinstitutets Elevkår (bildad 1905) och Veterinärelevföreningen (bildad 1868).

1911 Stockholms studentkår nybildas som Stockholms Förenade Studentkårer (SFS)

1921 Sveriges Förenade Studentkårer bildas för att möjliggöra svenskt deltagande i de möten som anordnades av Internationella Studentkonfederationen (CIE).

1924 Stockholms Förenade Studentkårer ombildas som Stockholms Studentkårer

1928 Stockholms Studentkårer går med i styrelsen för Stiftelsen Studenthemmet i Stockholm

1934 SSCO grundar den 1 november Stockholms Studentkårers Hälsovårdsbyrå (SSHB)

1937 Stockholms Studenters Idrottsförening (SSIF) bildas

1953 Stockholms Studentkårer arrangerar för första gången Quarnevalen

1958 Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) inrättas

1959 Stockholms Studentkårer byter namn till Stockholms studentkårers centralorganisation

1959 SSCO kallar den 17 mars myndigheter och media till informationsmöte om Stockholmsstudenternas bostadsproblem och presenterar Katastrofplanen.

1960 SSHB inrättar tandläkarmottagning för studenter

1967 SSCO överlämnar Quarnevalen till Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

1967–68 SSCO delar ut stipendier till 94 läkarstuderande vid Makerere University College i Uganda genom dotterorganet Swedish Students International Assistence Fund (SSIAF).

1968 Kårhusockupationen 24-27 maj i protest mot Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar (UKAS).

1970 SSCO inrättar Stockholm Student Reception Service (SSRS) som hotellverksamhet för utländska studenter under somrarna. Under början av 1980-talet växte lyxhotell som Stockholm Plaza, Hotel Savoy i Malmö, Hotel Continental och Stora hotellet i Örebro fram och SSRS omvandlades till SSRS Holding AB med SSSB som enda aktieägare.

1977 SSCO grundar tillsammans med Stockholms universitet Stiftelsen Frescati Stora Skuggan (numera Stiftelsen Aktiverum)

1982 SSHB byter namn till Studenthälsan i Stockholm och inriktas mer på förebyggande hälsovård och socialkurativ verksamhet.

1984 SSSB säljer SSRS Holding AB

1993 SSCO överlämnar Studenthälsan i Stockholm till Stockholms universitet.

1998 Studentpalatset öppnar

1999 SSCO inrättar Studentjuristerna och erbjuder studenter rättsligt stöd

2002 SSCO delar för första gången ut utmärkelsen Stockholms studentvän

2007 SSCO driver igenom studentrabatt på Stockholms Lokaltrafik (SL)

2003 Nätverket Sveriges Storstadsstudentkårers Samarbetsorgans Samarbetsorgan (6S) bildas

2011 SSCO inrättar andrahandsförmedlingen Akademisk kvart för studenter i Stockholm

2013-17 SSCO deltar i projektet Sthlm6000+ i syfte att bygga 6000 studentbostäder under perioden 2013-2017

2020 SSCO:s medlemskårer antar för första gången i organisationens historia tre politiska program: Bostadspolitiska, ekonomipolitiska och högskolepolitiska programmet.

 

Student i Stockholm

Boken är Stockholms studentkårers centralorganisations minnesskrift inför föreningens 100-årsjubileum och beskriver SSCO:s utveckling under dessa år; från festarrangör till att driva en verksamhet omfattande såväl studenternas bostadssociala situation som hälsofrågor och andra gemensamma intressen.

SÖKA BOSTAD

Fakta och tips för bostadssökande studenter i Stockholmsregionen hittar ni här.

MEDLEMSKAP

Vill din kår ansöka om medlemskap i SSCO? Här hittar du all information.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Är du nyfiken på det dagliga arbetet? Häng med SSCO på sociala medier.

Adress

Sveavägen 110
113 50 Stockholm

 

Publikationer

För att läsa våra publikationer
klicka här

 

Kontakta oss

För fullständiga kontaktuppgifter,
se ssco.se/kontakt

 

Följ oss