Anmälan till SSCO:s förbundskongress

 

Här anmäler du dig om du ska delta vid SSCO:s förbundskongress, som representant för din kår (kongressombud) eller med annan funktion. För att fylla i formuläret behöver du veta vilken funktion du kommer att ha på mötet. Du som representerar en kår behöver även veta hur många av kårens mandat/röster du representerar. Val av kongressombud och ersättare samt fördelning av kårens mandat beslutas av respektive kår.

Uppgifterna som lämnas via detta formulär kommer att vara tillgängliga för SSCO:s kansli. Era kontaktuppgifter kommer att användas för att kontakta er och ge er information om SSCO:s förbundskongress. Vår personuppgiftspolicy finner du på ssco.se/dokument. Dataskyddsombud på SSCO är förbundsordföranden.

 

Länk till handlingar och annan information om kongressen kommer att skickas till denna mejladress.
Om du är förtroendevald/anställd inom SSCO väljer du "SSCO". Om du varken är representant för medlemskår eller förtroendevald/anställd inom SSCO väljer du "Övrigt".
Information om mandat har skickats ut per mail i samband med utskick av kallelse.