Sök uppdrag i SSCO!

 

Kandidera eller nominera

Deadline för att nominera och kandidera är den 18 april

 

Step 1 of 2

Information om dig

Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Notera att du måste klicka i om du nominerar eller kandiderar för att kunna gå vidare i formuläret.

Linnea Eriksson

Sammankallande
Valberedningen
E-post: val@ssco.se

Lediga uppdrag

 

Förbundsordförande

Mandatperiod 2022-07-01 – 2023-06-30

Förbundsordförande och vice förbundsordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder förbundsstyrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm. Som förbundsordförande har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger.

Arvoderat uppdrag.

Vice förbundsordförande

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30

Vice förbundsordförande och förbundsordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder förbundsstyrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm. Som vice förbundsordförande har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger.

Arvoderat uppdrag.

Förbundsstyrelseledamot

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30

Förbundsstyrelsen sammanträder cirka en gång i månaden (kvällstid på vardagar) under terminstid samt under två helgkonferenser. Val-beredningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet.

Ideellt uppdrag.

Sakrevisor och sakevisorssuppleant

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30

Sakrevisorn granskar SSCO:s verksamhet för att säkerställa att den överensstämmer med SSCO:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av förbundskongressen. Sakrevisorn redovisar sin granskning till förbundskongressen vid höstsammanträdet samt yttrar sig i samband med detta även i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Som sakrevisor kan du också löpande under året komma att ombes bistå i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana av föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall men kan även bistå i det ordinarie arbetet.

Ideella uppdrag.

Förbundskongressordförande

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30

Kongressordföranden ansvarar för att leda förbundskongressens sammanträden. Förbundskongressen har två ordinarie sammanträden per år, ett på våren och ett på hösten.

Ideellt uppdrag.

Valberedningsledamot

Mandatperiod: 2022-07-01 – 2023-06-30

Valberedningen bereder val inför SSCO:s förbundskongresser. Möten sker enligt överenskommelse.

Ideellt uppdrag.

Nomineringsanmodan

Här kan du ta del av valberedningens nomineringsanmodan i sin helhet! Allt du behöver veta om uppdragen, nomineringshandlingar, valberedningen och deras process!