Sök uppdrag inom SSCO!

 

Lediga uppdrag

 

Step 1 of 2

Information om dig

Tack för att du vill nominera/kandidera! Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Notera att du måste klicka i om du nominerar eller kandiderar för att kunna gå vidare i formuläret.
2 ledamöter och 1 suppleant till SSSB:s styrelse

Mandatperiod: 2023-01-01 – 2024-12-31 (2 år, arvoderat) 
Styrelsen sammanträder sju gånger (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger) per verksamhetsår. Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Det är förväntat att både ledamöter och suppleanter deltar aktivt vid mötena. 

Sakrevisor och sakrevisorssuppleant till SSSB

Mandatperiod: 2023-01-01 – 2023-12-31 (1 år) 
Sakrevisorn granskar att SSSB:s verksamhet överensstämmer med SSSB:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av förbundskongressen. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför höstsammanträdet och yttrar sig i samband med detta över frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du komma att ombes bistå löpande under året i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana vid föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisorns bortfall och kan även bistå denne under ordinarie arbete. 

Auktoriserad revisor och suppleant till SSSB

Mandatperiod: 2023-01-01 – 2023-12-31 (1 år, ersättning enligt avtal) 

Auktoriserad revisor granskar SSSB:s räkenskaper och förvaltning och tillställer höstsammanträdet en berättelse över sin revision samt yttrar sig då i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn kan också komma att tillfrågas löpande under året att bidra med expertis. Suppleanten inträder i auktoriserad revisors bortfall. Auktoriserad revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade revisorer enligt Revisorsinspektionen. 

Att nominera eller kandidera

Rätt att nominera och kandidera

Rätt att nominera har medlemskårer och dess medlemmar, SSCO:s styrelseledamöter, kongressombud och valberedningen. 

Skicka in nomineringshandlingar

Alla nomineringar/kandidaturer ska skickas till valberedningen via formuläret på SSCO:s hemsida (www.ssco.se/nominera) och innehålla: 

– Kandidatens CV och personliga brev (gäller ej vid nominering av annan person). 

– Information om och kontaktuppgifter till den som nominerar/kandiderar. 

Nomineringar kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav. Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering/kandidatur är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta kandidaten. 

Deadline för att skicka in nomineringar/kandidaturer (och eventuella kompletteringar) är den 22 oktober 2022. Nomineringarna/kandidaturer hanteras dock löpande, så vi uppmanar er att skicka in er nominering/kandidatur så snart som möjligt. 

Nomineringsanmodan

Här kan du ta del av valberedningens nomineringsanmodan i sin helhet! Allt du behöver veta om uppdragen, nomineringshandlingar, valberedningen och deras process!

Emilia Kaufeldt

Sammankallande
Valberedningen
E-post: val@ssco.se