Ansök om medlemskap

SSCO är en paraplyorganisation för studentkårer i Stockholm

 

Genom att en kår är medlem i SSCO stöttas SSCO

Krav för medlemskap i SSCO:

  • Elev-/studentkåren har sitt säte i Stockholmsregionen.
  • Elev-/studentkåren är demokratiskt uppbyggd.
  • Elev-/studentkåren bedriver verksamhet.
  • Elev-/studentkåren har beviljats status som studentkår av sitt lärosäte.
  • Elev-/studentkåren skall ha minst 15 medlemmar och ha behörighetskrav för medlemskap.
  • Utbildningen räknas som högre utbildning.

Om medlemskåren inte möter dessa krav kan förbundskongressen besluta om uteslutande av kåren.Det är respektive medlemskårs skydlighet att tillgodose SSCO med aktuella kontaktuppgifter till ansvariga för kåren, att medlemsrapportera (sker vanligtvis i maj) och att registrera alla medlemmar i Membit för kontroll av SSSB.

Medlemskårer

Representerade studenter

Anledningar att bli en del av SSCO

Ansökningshandlingar

Här finns ansökningshandlingar med mer information om medlemskap och ansökan.

Stadgemall

Här finns en mall för stadgar om ni är en helt ny kår.

Ny studentkår

Här finns mer information om du vill starta en helt ny kår.

Observera! För att bli medlem i en SSCO-ansluten studentkår behöver du först vara registrerad vid det lärosäte där kåren är aktiv. Allt som rör medlemskap ska gå genom kåren på ditt lärosäte. SSCO sköter inte medlemskap på individuell nivå och kan inte svara på frågor gällande kårernas medlemskapskrav.