Ansök om medlemskap

SSCO är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholm

 

Krav för medlemskap i SSCO:

  • Elev-/studentkåren har sitt säte i Stockholmsregionen.
  • Elev-/studentkåren är demokratiskt uppbyggd.
  • Elev-/studentkåren bedriver verksamhet.
  • Elev-/studentkåren har beviljats status som studentkår av sitt lärosäte.
  • Elev-/studentkåren skall ha minst 15 medlemmar och ha behörighetskrav för medlemskap.
  • Utbildningen räknas som högre utbildning.

Om medlemskåren inte möter dessa krav kan förbundskongressen besluta om uteslutande av kåren.Det är respektive medlemskårs skyldighet att tillgodose SSCO med aktuella kontaktuppgifter till ansvariga för kåren, att medlemsrapportera (sker vanligtvis i maj) och att registrera alla medlemmar i Membit för kontroll av SSSB.

Ansökningshandlingar

Här finns ansökningshandlingar med mer information om medlemskap och ansökan.

Stadgemall

Här finns en mall för stadgar om ni är en helt ny kår.

Ny studentkår

Här finns mer information om du vill starta en helt ny kår.

Observera! För att som enskild student bli medlem i en SSCO-ansluten studentkår behöver du först vara registrerad vid det lärosäte där kåren är aktiv. Allt som rör kårmedlemskap ska gå genom kåren på ditt lärosäte. SSCO hanterar inte medlemskap på individuell nivå och kan inte svara på frågor gällande kårernas medlemskapskrav.