Köpa lotter

Nobellotteriet har stängt för det här året. Välkommen tillbaka 1 augusti 2020. Om du försöker köpa lotter nu kommer pengar fortfarande dras från ditt konto men du kommer inte bli tilldelad några lotter. / The Nobel Lottery is closed for the year. Welcome back on 1st August 2020. If you try to purchase lottery tickets now, the money will still be taken from your account but you will not be allotted any lottery tickets.

To verify your student union membership a image containing your membership and your personal details is required. Allowed file extensions are: jpg, png, gif and pdf
Enter how many tickets you wish to purchase. 1 ticket is 50 SEK.

Genom att anmäla dig godkänner du nedanstående regler för lotteriet:

Dessa regler är framtagna av Stockholms Studentkårers Centralorganisation, nedan kallat SSCO, i samråd med Nobelstiftelsen den 9 oktober 2017.

§ För att deltaga och vinna i Nobellotteriet måste den person som köper lotten vid dragningstillfället:

vara inskriven vid en svensk högskola 
vara medlem i en svensk studentkår på den ort man studerar 
vara minst 18 år, vilket stärks genom giltig ID-handling 
ha betalat lotterna innan tävlingstiden gått ut.

§ Obegränsat antal lotter kan köpas, dock kan en deltagare endast vinna en gång per dragning.

§ Vinst innebär möjlighet att köpa en parbiljett till Nobelprisutdelningen och Nobelbanketten för lotterivinnaren och en medföljande. Biljetten är personlig och får ej ges bort, säljas, på annat sätt överlåtas eller utbjudas till skänks, försäljning eller annan överlåtelse.

§ Medföljande behöver ej vara student men måste vara minst 18 år, vilket stärks genom giltig ID-handling.

§ Vid händelse av regelbrott eller försök till regelbrott kommer vinsten vara förverkad utan återbetalning.

§ SSCO gör inga återbetalningar av lotter eller betalda vinster.

§ Nobelstiftelsen förbehåller sig rätten att neka vinnare eller medföljande.

§ Om vinnaren inte bekräftat vinsten samt erlagt betalning för biljetterna inom 7 dagar efter dragningstillfället kommer vinsten att vara förverkad. 

§ SSCO och Nobelstiftelsen förbehåller sig rätten att ändra reglerna för Nobellotteriet när som helst.

§ Genom att deltaga i lotteriet intygar du att du har tagit del av ovanstående regler och vid eventuellt vinst så kommer du och din medföljare att säkerhetsgranskas.