Organ

Studentrådet

Studentrådet är SSCO:s högst beslutande organ. Det är huvudsakligen ett organ för övergripande och strategiska frågor där beslut tas gällande riktlinjer för verksamheten, stadgeändringar och ekonomiska ramar, men där det även förrättas val och beslutas om medlemsärenden.

Studentråden leds av studentrådspresidiet (studentrådsordförande och vice studentrådsordförande) hålls två gånger om året, en gång i november och en gång i maj. Vid studentrådet i maj väljs nya förtroendevalda inför nästkommande verksamhetsår. Efter varje verksamhetsår granskar Studentrådet styrelsens arbete och beslutar om ansvarsfrihet.

Vid studentråden får två ledamöter och två suppleanter från varje medlemskår delta. Medlemskårerna har sedan olika många mandat baserat på hur många medlemmar deras kår har.

Studentpalatset AB

Studentpalatset AB är ett dotterbolag till SCCO som har i uppdrag att erbjuda service till Stockholms studentkårer och deras medlemmar. Ett av SSCO:s uppdrag är att erbjuda mötesplatser för Stockholmsregionens studenter och studentkårer och det är genom Studentpalatset AB som driften av Studentpalatset vid Odenplan sker.

Om just du kan plugga på Studentpalatset avgörs av om din högskola har valt att vara med i samarbetet kring Studentpalatset eller inte. Det finns även möjlighet för SSCO:s medlemskårer att boka mötesrum utan kostnad.

Läs mer på Studentpalatsets hemsida.

SSSRSF – Stiftelsen Stockhom Student Reception Service Fund

SSSRSF är en stiftelse genom vilken SSCO vartannat år delar ut medel till projekt och arrangemang som verkar med samma ändamål som stiftelsen. Summan av medlen som kan delas ut varierar från år till år och kommuniceras i samband med ansökningsperiodens öppnande.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen skall ha till uppgift att inom Stockholmsregionen omhänderha mottagningsverksamhet och annan serviceverksamhet för studerande, varvid särskild hänsyn ska tagas till de utländska studerandes behov, samt skall därvid tillhandahålla de aktiviteter och den service som kan anses befogad med hänsyn till de studerandes studiesociala situation.

Då stiftelsen inte har sådan verksamhet går det att söka medel för projekt och arrangemang som verkar med samma ändamål som stiftelsen. Urvalet av vilka projekt som tilldelas medel görs genom jämförelser mellan ansökningarna och i bedömningen läggs stor vikt vid hur stor studentnytta bidraget anses generera.

Så här ansöker går en ansökan till:

Ansökningar skall inkomma till SSCO enligt ansökningsinformationen som utkommer i samband med ansökningsperiodens öppnande. Mottagandet av ansökningen bekräftas via mejl. Därefter sker en utvärdering av alla inkomna ansökningar och beslut om utdelning fattas av SSCO:s styrelse. Besked om utdelning lämnas till de berörda parterna och pengarna betalas ut. Avslutningsvis skall de projektansvariga efter evenemanget skicka in en detaljerad beskrivning till SSCO gällande vad pengarna har använts till.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Sökanden
 • Kontaktperson inkl. telefonnummer och adress
 • Beskrivning av projekt/arrangemang
 • Sökt belopp
 • Ekonomisk kalkyl för projekt/arrangemang
 • Kontonummer

Sökanden skall i ansökan förbinda sig att, om bidragsansökan beviljas och bidrag utbetalas, inkomma med redovisning av hur bidraget har använts och till Stiftelsen återbetala bidraget efter beslut av SSCO:s styrelse om styrelsen anser att:

 • bidraget ej använts i enlighet med den beviljade ansökan,
 • redovisning ej har inkommit inom föreskriven tid, eller
 • om bidragstagaren i övrigt har lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för bedömningen av bidragsansökan.

Bostadsdelegationen

Bostadsdelegationen (BD) behandlar ansökningar och överklaganden från hyresgäster och köande hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB). 

Ansökningar till Bostadsdelegationen lämnas in till SSSB:s kundservice (huvudkontor) eller skickas via post till:

Bostadsdelegationen
Stockholms Studentbostäder
Box 19608
104 32 Stockholm

All övrig kontakt med Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden sker via e-post: appeal@ssco.se. SSCO:s kansli kan inte svara på frågor gällande Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden.

Besvärsnämnden

Besvärsnämnden (BN) behandlar överklaganden av Bostadsdelegationens beslut, det vill säga ärenden från hyresgäster och köande hos Stiftelsen Stockholm studentbostäder (SSSB). Samtliga ärenden behandlas enbart per post och överklagan av beslut skickas till:

Besvärsnämnden
Norrtullsgatan 2
113 29 Stockholm

Skicka ej rekommenderat brev då posthanteringen inte sker av Bostadsdelegationen och Besvärsnämndens ansvarige.

All övrig kontakt med Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden sker via e-post: appeal@ssco.se. SSCO:s kansli kan inte svara på frågor gällande Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden.

Nicke Grundbergs minnesfond

Nicke Grundberg var SSCO:s ordförande 2009/10. Efter nio månaders kamp mot cancern gick Nicke bort den 27 december 2012, endast 32 år gammal. För att hedra minnet av Nicke Grundberg och hans arbete för kunskapsregion Stockholm startade SSCO en minnesfond i hans namn.

Tanken var att pengarna som samlades in skulle delas ut genom återkommande stipendier eller bidrag till personer eller organisationer som verkay i Nickes anda. Efter ett tag insåg man dock att fonden tyvärr inte hade tillräckligt med grundkapital för att fungera väl som fond och Studentrådet beslutade därför att avveckla fonden. Av den kvarvarande summan beslutades att donera 30 000 kr till Cancerfonden och flytta över resten till SSCO:s andra fond SSSRSF. Fondernas syften var delvis överlappande och på så sätt blir det möjligt att pengarna kan fylla en liknande funktion som det var tänkt när Nicke Grundbergs minnesfond skapades.

Söka bostad

Fakta och tips för bostadssökande studenter i Stockholmsregionen hittar ni här.

Medlemskap

Här hittar du information om medlemskap, vår medlemskårslista och om att skapa en ny kår.

Följ oss på Facebook!

Är du nyfiken på det dagliga arbetet? Häng med SSCO på sociala medier.

Nyheter

Följ det allra senaste från SSCO. Här hittar ni de senaste nyheterna för studenter.

p

Om SSCO

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen.

Kontakta oss

Här hittar ni kontaktuppgifter till SSCO:s presidie, kansli och övermarskalkar.

Följ oss på Twitter

 • Instagram Slider

  • 1 vecka ago by ssco1896 Vilken panghelg det har varit! I fredags var presidiet på plats i Södertörns högskolas aula för doktorspromovering och professorsinstallation. Dessutom var studentkårens ordförande och kommunikatör, Josefin och Johanna, fullkomligt eminenta presentatörer! I lördags hade även ordförande Oskar det stora nöjet att vara på den traditionsenliga och terminsvisa Amphioxgasquen hos Medicinska föreningen för att välkomna de nya studenterna till universitetet. Stort tack för all mat, all värme, all underhållning och sång! ❤️✨
  • 2 månader ago by ssco1896 Lagom till jul släppte Kommittén för modernare byggregler sitt slutbetänkande för ett förutsägbart, flexibelt och förenklat byggande. Vi kommenterar! Länk i bio.
  • 2 månader ago by ssco1896 Ett styck ordförandepar som börjar bli riktigt taggade på årets upplaga av Nobelbanketten! Ses vi i natt på SNNC?
  • 3 månader ago by ssco1896 Del 3 i vår och  @sfs_officiell  högskolepolitiska mingelserie äger rum nästa vecka! Denna gång pratar vi om sexuella trakasserier/övergrepp ur ett studentperspektiv. Alla är välkomna men platserna är begränsade så anmäl er genom länken ni hittar i Facebook-eventet för att garantera att ni får plats! Vi ses där
  • 4 månader ago by ssco1896 Kom ihåg att skicka in din ansökan innan nomineringsstoppet på torsdag! Förutom valberedningsledamöter söker vi även styrelsesuppleanter till SSCO och diverse poster till SSSB. Mer information finns på www.ssco.se/aktuella-uppdrag
 • Instagram slider

  • 1 vecka ago by ssco1896 Vilken panghelg det har varit! I fredags var presidiet på plats i Södertörns högskolas aula för doktorspromovering och professorsinstallation. Dessutom var studentkårens ordförande och kommunikatör, Josefin och Johanna, fullkomligt eminenta presentatörer! I lördags hade även ordförande Oskar det stora nöjet att vara på den traditionsenliga och terminsvisa Amphioxgasquen hos Medicinska föreningen för att välkomna de nya studenterna till universitetet. Stort tack för all mat, all värme, all underhållning och sång! ❤️✨
  • 2 månader ago by ssco1896 Lagom till jul släppte Kommittén för modernare byggregler sitt slutbetänkande för ett förutsägbart, flexibelt och förenklat byggande. Vi kommenterar! Länk i bio.
  • 2 månader ago by ssco1896 Ett styck ordförandepar som börjar bli riktigt taggade på årets upplaga av Nobelbanketten! Ses vi i natt på SNNC?
  • 3 månader ago by ssco1896 Del 3 i vår och  @sfs_officiell  högskolepolitiska mingelserie äger rum nästa vecka! Denna gång pratar vi om sexuella trakasserier/övergrepp ur ett studentperspektiv. Alla är välkomna men platserna är begränsade så anmäl er genom länken ni hittar i Facebook-eventet för att garantera att ni får plats! Vi ses där
  • 4 månader ago by ssco1896 Kom ihåg att skicka in din ansökan innan nomineringsstoppet på torsdag! Förutom valberedningsledamöter söker vi även styrelsesuppleanter till SSCO och diverse poster till SSSB. Mer information finns på www.ssco.se/aktuella-uppdrag