ssco

Politik

Våra politiska områden

Bostad

Vi vill att Stockholm ska kunna vara det självklara valet för såväl dagens som morgondagens studenter. För att det ska bli verklighet, behöver ett särskilt fokus riktas mot studentbostadsmarknaden och de mekanismer som styr och påverkar den.

Ekonomi

Det är lite dyrare att leva, bo och studera i Stockholm än i andra delar av landet och det är viktigt att arbeta med åtgärder för att undanröja en ekonomisk utestängningseffekt. SSCO vill att alla ska kunna välja att studera i Stockholm och att ingen ska behöva finna sig ekonomiskt hindrad att välja Stockholm.

Högskola

För att göra Stockholm till den kunskapsregion vi vill ha måste såväl studenter som lärosäten och andra berörda aktörer ges rätt förutsättningar; en stark studenthälsa, goda förutsättningar för studentinflytande och att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ger alla studenter förutsättningar för att fokusera på det som ska stå i centrum – utbildning av högsta kvalitet.

Våra rapporter

SSCO publicerar löpande publikationer kring våra politiska frågor: studentbostäder, studenters ekonomi och studenters hälsa. Dessa kan du ta del av här.

Presskontakt

Via knappen nedan finner du logotyp, tidigare publicerade artiklar och fler pressbilder. Presskontaktuppgifter finner du direkt här!

Josefin Stern

Josefin Stern

Politisk sekreterare

Telefon: 076 – 199 77 22
E-post: josefin.stern@ssco.se

Sofia Holmdahl

Sofia Holmdahl

Förbundsordförande

Telefon: 070 – 899 77 15
E-post: sofia.holmdahl@ssco.se / ordf@ssco.se

Nyheter

SSCO släpper rapporten ”Oro, stress och ensamhet”

SSCO släpper rapporten ”Oro, stress och ensamhet”

SSCO släpper rapporten ”Oro, stress och ensamhet” - en rapport om Stockholms studenters hälsa, ekonomi och kännedom om studenthälsan. Rapporten utgår ifrån en Novusundersökning där studerande i Stockholm har intervjuats om deras situation. I resultaten kan vi se att...

Anna-Karin Björling tilldelas utmärkelsen Stockholms studentvän 2021!

Anna-Karin Björling tilldelas utmärkelsen Stockholms studentvän 2021!

Det är med stor glädje vi kan berätta att utmärkelsen Stockholms studentvän 2021 tilldelas Anna-Karin Björling! Anna-Karin är Björling är utredare vid rektors kansli vid Stockholms universitet och har bland annat arbetat fram ett nytt regelverk för studentinflytande....

SSCO säger #Nejtillmarknadshyra

  I februari kunde SSCO berätta att den genomsnittliga Stockholmsstudenten går back 2 158 kronor varje månad om den lever på studiemedel. Den enskilt största utgiften är bostaden – att betala sin hyra. Att vara heltidsstudent är krävande. Du måste ständigt...

Jämställdhet åt Sveriges studenter

Jämställdhet åt Sveriges studenter

För 150 år sedan antogs Betty Pettersson som den första kvinnliga studenten på ett svenskt universitet. Året var 1871 och hon kom in efter att ha fått dispens av kungen. Inte på grund av att hon saknade den rätta förkunskapen, utan på grund av att hon var kvinna. Två...

Stockholms studenter går 2 158 kr back per månad

Stockholms studenter går 2 158 kr back per månad

Pressmeddelande Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO, har undersökt närmre vad studenter i Stockholm egentligen kan förvänta sig för budget. Resultatet är nedslående. Den genomsnittliga Stockholmsstudenten kan inte leva på dagens studiemedel. För att gå...

Adress

Sveavägen 110
113 50 Stockholm

 

Publikationer

För att läsa våra publikationer
klicka här

 

Kontakta oss

För fullständiga kontaktuppgifter,
se ssco.se/kontakt

 

Följ oss