ssco

Politik

Våra politiska områden

Bostad

Vi vill att Stockholm ska kunna vara det självklara valet för såväl dagens som morgondagens studenter. För att det ska bli verklighet, behöver ett särskilt fokus riktas mot studentbostadsmarknaden och de mekanismer som styr och påverkar den.

Ekonomi

Det är lite dyrare att leva, bo och studera i Stockholm än i andra delar av landet och det är viktigt att arbeta med åtgärder för att undanröja en ekonomisk utestängningseffekt. SSCO vill att alla ska kunna välja att studera i Stockholm och att ingen ska behöva finna sig ekonomiskt hindrad att välja Stockholm.

Högskola

För att göra Stockholm till den kunskapsregion vi vill ha måste såväl studenter som lärosäten och andra berörda aktörer ges rätt förutsättningar; en stark studenthälsa, goda förutsättningar för studentinflytande och att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ger alla studenter förutsättningar för att fokusera på det som ska stå i centrum – utbildning av högsta kvalitet.

Våra rapporter

SSCO publicerar löpande publikationer kring våra politiska frågor: studentbostäder, studenters ekonomi och studenters hälsa. Dessa kan du ta del av här.

Presskontakt

Via knappen nedan finner du logotyp, tidigare publicerade artiklar och fler pressbilder. Presskontaktuppgifter finner du direkt här!

Josefin Stern

Josefin Stern

Politisk sekreterare

E-post: politik@ssco.se
Telefon: 076-199 77 22

Oskar M Wiik

Oskar M Wiik

Ordförande

E-post: ordf@ssco.se
Telefon: 070-899 77 15

Nyheter

SSCO skriver remissvar till utredningen “Modernare byggregler”

SSCO har idag skickat in ett remissvar till betänkandet Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68. SSCO är inte regelmässigt den röst som regeringen bereder tillfälle att inkomma med sådana svar, men SSCO har likväl funnit starka skäl...

Stockholms studentvän 2020 är utsedd

Stockholms studentvän 2020 är ingen mindre än Karol Vieker, Equality and Diversity Manager på Handelshögskolan och eldsjäl när det kommer till frågor rörande jämlikhet, mångfald och likabehandling. Vi träffar henne för att överlämna utmärkelsen, ta en kaffe på...

Dags att implementera digitala lösningar

  För snart två veckor sedan skickade SSCO ett öppet brev till rektorer på de lärosäten våra medlemskårer verkar. Efter CSN:s initiala besked om att rätten till studiemedel skulle utgå vid inställd undervisning, vädjade vi om att lärosätena med alla medel skulle...

Förbered alternativ till att ställa in utbildning

  Studenter, vars utbildning ställs in till följd av coronaviruset, förlorar rätten till studiemedel. Det skriver CSN i sitt nyhetsbrev den 9/3. Oroande, tycker vi på Stockholms studentkårers centralorganisation. Vi vädjar...

Tre röster om det nya investeringsstödet

Den 1 februari 2020 trädde nya regler om investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder ikraft. Lovvärt men svårt att nyttja, intressant men eventuellt osäkert att räkna med, välkommet med en förhoppning om att det ska gälla åtminstone mandatperioden ut – SSCO...

En tvetydig julklapp till studenterna

Under torsdagen den 19 december presenterade Kommittén för modernare byggregler sitt slutbetänkande (SOU 2019:68), vilket avslutar den tre år långa utredningen. SSCO välkomnar förslagen om att göra byggprocesserna mer flexibla och förutsägbara, men beklagar att...

Adress

Studentpalatset
Norrtullsgatan 2
113 29 Stockholm

 

Studentpalatsets öppettider

Vardagar: 08.30 - 22.30
Helger: 09.00 - 19.00

 

Kontakta oss

För samtliga kontaktuppgifter, se
ssco.se/kontakt

 

Följ oss