Rapporter

 

Oro, stress & ensamhet

Den krassa verkligheten om studenters oro, stress och ensamhet är en rapport av SSCO. Rapporten baseras på en undersökning utförd av Novus 2020. Rapporten släpptes våren 2021.

Studenters ekonomi

Den som vill studera behöver finansiera sina levnadskostnader och de kostnader som följer av studierna, såsom litteratur och programvaror. Det här avsnittet går igenom hur den ekonomiska situationen för studenterna i Stockholm ser ut och hur det påverkar deras tillvaro.

Studenters hälsa

Att vara hälsosam kan innefatta olika aspekter. Generellt brukar en mena att vara frisk och ha en god balans i alltifrån kost till återhämtning. I rapporten har SSCO valt att göra några nedslag i hälsofaktorerna ängslan, oro, sömn, stress och ensamhet. SSCO har även frågat hur studenterna upplever sitt allmänna hälsotillstånd.

Tidigare rapporter

Ett Studentstockholm - för vem?

En översikts över studenters boende och ekonomiska situation

2020

Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:s bostadsrapport

2015

Kommuner, buller och politisk vilja

Hur vi löser studentbostadskrisen

2012

Stockholm i otakt

Snart flyr studenterna bostadsbristen

2013

Halvtid i mandatperioden

Hur går det med löftena till studenterna?

2012

Vad är problemet?

Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter

2012

Var ska vi bo?

Extem brist på studentbostäder

2012