ssco

Rapporter

signerade Stockholms studentkårer

Den krassa verkligheten om oro, stress & ensamhet bland studenter. Rapport av SSCO baserad på undersökning gjord av Novus 2020. Rapporten släpps våren 2021.

Studenters ekonomi

Den som vill studera behöver finansiera sina levnadsomkostnader och de kostnader som följer av studierna, såsom litteratur och programvaror. Det här avsnittet kommer att gå igenom hur den ekonomiska situationen för studenterna i Stockholm ser ut och hur det påverkar deras tillvaro.

Studenters hälsa

Hälsa kan innefatta olika aspekter. Generellt brukar vi mena att vara frisk och ha en god balans i alltifrån kost till återhämtning, sömn och kost. I undersökningen har vi valt att göra några nedslag i hälsofaktorerna ängslan och oro, sömn, stress och ensamhet. Vi har även frågat om hur studenterna upplever sitt allmänna hälsotillstånd.

Tidigare rapporter

Här finner du SSCO:s tidigare publikationer.

Ett Studentstockholm - för vem?

En översiktssammanställning om studenternas boende och ekonomiska situation

2020

Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:s bostadsrapport

2015

Kommuner, buller och politisk vilja

Hur vi löser studentbostadskrisen

2012

Stockholm i otakt

Snart flyr studenterna bostadsbristen

2013

Halvtid i mandatperioden

Hur går det med löftena till studenterna?

2012

Vad är problemet?

Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter

2012

Var ska vi bo?

Extem brist på studentbostäder

2012

Adress

Sveavägen 110
113 50 Stockholm

 

Publikationer

För att läsa våra publikationer
klicka här

 

Kontakta oss

För fullständiga kontaktuppgifter,
se ssco.se/kontakt

 

Följ oss