SSSB – Stiftelsen Stockholms studentbostäder

SSCO är huvudman för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) som är det största studentbostadsföretaget i Sverige med sina ca 8 000 studentbostäder. SSCO arbetar dock inte direkt med bostadsförmedling. Vi arbetar istället kontinuerligt gentemot nationella och regionala makthavare, så att bostadsläget för studenter ska bli bättre.

Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad

I Stockholm studerar över 90 000 studenter och för dem finns det strax under 18 000 studentbostäder. SSCO är huvudman för Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) som är det största studentbostadsföretaget i Sverige med sina ca 8 000 bostäder.

Som medlem i en SSCO-ansluten kår har du rätt köa till och att bo i SSSB:s bostäder. Du kan ställa dig i SSSB:s bostadskö redan innan du har blivit kårmedlem, men efter 90 dagar kontrolleras medlemskapet så det är viktigt att du blir medlem så fort du kan. Om du efter dessa 90 dagar har blivit medlem fortsätter dina köpoäng att ackumuleras. Om du däremot inte har blivit medlem måste du parkera din köplats för att inte bli av med dina köpoäng. Din köplats kan vara parkerad i max 36 månader, efter det utesluts du ur kön.

Skäl för uppsägning av SSSB: hyresgäster

En gång per termin kontrollerar SSSB att du som bor i en av deras bostäder möter studie- och kårmedlemskapskraven (boprövning). Om en hyresgäst inte uppfyller dessa krav, har brustit i sina åligganden gentemot SSSB, eller har uppnått den maximala boendetiden kan sägas upp av SSSB.

Om hyresgästen upplever sig ha blivit uppsagd på felaktiga grunder går det att överklaga beslutet till Bostadsdelegationen. Överklagan av uppsägning till Bostadsdelegationen ska ske skriftligen så snart som möjligt, dock senast 8 veckor före angivet uppsägningsdatum. Bostadsdelegationen behandlar inte ärenden som inkommit efter det datumet.

Även hyresgäster som vill ansöka om dispens från studie- eller kårmedlemskravet vänder sig till Bostadsdelegationen.

Vill du skicka in en ansökan till Bostadsdelegationen lämnar du din ansökan hos SSSB:s kundservice (huvudkontor) eller skickar via post till:

Bostadsdelegationen
Stockholms Studentbostäder
Box 19608
104 32 Stockholm

Bostadsdelegationens beslut kan ej överklagas hos andra instanser inom SSSB eller SSCO. Bostadsdelegationen behandlar ej ansökningar från hyresgäster som har en oreglerad hyresskuld till SSSB.

Skicka ej rekommenderat brev då posthanteringen inte sker av Bostadsdelegationens ansvarige.

All övrig kontakt med Bostadsdelegationen sker via e-post: housingcommittee@ssco.se. SSCO:s kansli kan inte svara på frågor gällande Bostadsdelegationen.

SÖKA BOSTAD

Fakta och tips för bostadssökande studenter i Stockholmsregionen hittar ni här.

MEDLEMSKAP

Vill din kår ansöka om medlemskap i SSCO? Här hittar du all information.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Är du nyfiken på det dagliga arbetet? Häng med SSCO på sociala medier.

NYHETER

Följ det allra senaste från SSCO. Här hittar ni de senaste nyheterna för studenter.

p

OM SSCO

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen.

KONTAKTA OSS

Här hittar ni kontaktuppgifter till SSCO:s presidium, kansli och övermarskalkar.

Adress

Studentpalatset
Norrtullsgatan 2
113 29 Stockholm

 

Studentpalatsets öppettider

Vardagar: 08.30 - 22.30
Helger: 09.00 - 19.00

 

Kontakta oss

För samtliga kontaktuppgifter, se
ssco.se/kontakt

 

Följ oss