SSCO är huvudman för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) som är det största studentbostadsföretaget i Sverige med sina ca 8 000 studentbostäder. Som medlemskår i SSCO har ni tillgång till vår bostadskö.

I Stockholm studerar över 90 000 studenter och för dem finns det strax under 18 000 studentbostäder. SSCO är huvudman för Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) som är det största studentbostadsföretaget i Sverige med sina ca 8 000 bostäder.

Som medlem i en SSCO-ansluten kår har du rätt att köa till och bo i SSSB:s bostäder. Du kan ställa dig i SSSB:s bostadskö redan innan du har blivit kårmedlem, men efter 90 dagar kontrolleras medlemskapet så det är viktigt att du blir medlem så fort du kan. Om du efter dessa 90 dagar har blivit medlem fortsätter dina köpoäng att ackumuleras. Om du däremot inte har blivit medlem måste du parkera din köplats för att inte bli av med dina köpoäng. Din köplats kan vara parkerad i max 36 månader, efter det utesluts du ur kön.

En bostadskö för studenter

En gång per termin kontrollerar SSSB att du som bor i en av deras bostäder möter studie- och kårmedlemskapskraven (boprövning). Om en hyresgäst inte uppfyller dessa krav, har brustit i sina åligganden gentemot SSSB, eller har uppnått den maximala boendetiden kan sägas upp av SSSB.

Om hyresgästen upplever sig ha blivit uppsagd på felaktiga grunder går det att överklaga beslutet till Bostadsdelegationen. Överklagan av uppsägning till görs till Bostadsdelegationen.

Adress

Studentpalatset
Norrtullsgatan 2
113 29 Stockholm

 

Studentpalatsets öppettider

Vardagar: 08.30 – 22.30
Helger: 09.00 – 19.00

 

Kontakta oss

För samtliga kontaktuppgifter, se
ssco.se/kontakt

 

Följ oss