SSSRSF

Ansökan om projektmedel från Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden

SSSRSF är en fond inom SSCO som finns till för att stödja och underlätta för våra medlemskårer att bedriva mottagnings- och serviceverksamhet. Vartannat år kan medlemskårerna ansöka om medel till projekt och arrangemang som går i linje med fondens ändamål.

Tidigare utdelningar

25.000 kr / Studentkåren DISK

Täcka förväntade minusresultat för mottagning

20.000 kr / SASSE

Kayaktur för 22 studenter med övernattning i Stockholms skärgård

26.000 kr / SöderS

Frukost vid terminsstart i två veckor

10.000 kr / LinTek

Utrustningskostnader för digital Studentorkesterfestival

17.300 kr / THS

Internationell mottagning

33.000 kr / Medicinska föreningen

Mentorsprogram mellan svenska och internationella studenter