Stockholms studentvän

SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer, samt främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har delats ut årligen sedan 2002.

Rätt att nominera har medlemskårer, förtroendevalda och personal inom SSCO samt organ med anknytning till SSCO, såsom stiftelser och bolag.

Vem kan nomineras?

Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner, samt till enskilda individer eller grupper av personer. Mottagaren av Stockholms studentvän skall ha gjort insatser för att:

  • Förbättra Stockholms studenters ekonomiska och sociala situation,
  • Skapa debatt och uppmärksamhet viktiga problem som berör Stockholms studenter,
  • Underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer,
  • Eller på andra sätt förbättra Stockholm som studentstad.

Jag känner mig oerhört glad och hedrad över att få ta emot denna fina utmärkelse! Så roligt att ni på SSCO vill lyfta fram det vi gör på SU som något bra!

Anna-Karin Björling

Mottagare av Stockholms studentvän 2021

Hur koras vinnaren?

SSCO:s styrelse väljer utifrån inkomna nomineringar ut vinnaren av Stockholms studentvän. Vinnaren kontaktas i april och presenteras sedan under valborgsmässofirandet på Skansen.

Vad innebär utmärkelsen?

Den eller de som tilldelats utmärkelsen får för alltid bära titeln Stockholms studentvän följt av årtalet för utdelandet. För Stockholms studenter, studentkårer samt SSCO är detta ett mycket bra tillfälle att uppmärksamma de många som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har alltid väckt stor uppskattning både hos vinnaren och nominerade.

Tidigare mottagare av Stockholms studentvän

2021 / Anna-Karin Björling

Anna-Karin Björling, utredare vid rektors kansli vid Stockholms universitet

“Anna-Karin Björling brinner för studenters rättigheter och rätt att påverka sin utbildning. Under de senaste åren har hon varit drivande i att ta fram nya regler för studentinflytande vid Stockholms universitet. Det är alltid med nära dialog med studenter som Anna-Karin arbetar och hon inkluderar studenter och studentrepresentanter i varje del av arbetet. Anna-Karins driv genomsyrar också de nya reglerna för studentinflytande vid Stockholms universitet som avsevärt stärkt studenternas delaktighet och inflytande. De nya reglerna innebär bland annat:

– högre ersättning för representationsuppdrag, som också inkluderar förberedelse- och efterarbetestid,
– att det ska finnas universitetsövergripande utbildning för både studentrepresentanter och universitetets personal,
– att alla organs ordförande ska introducera nya studentrepresentanter till organet för att lättare komma in i uppdraget och säkerställa möjlighet till delaktighet,
– att studentkåren ska finnas tillgänglig på lärplattformarna för att nå ut med information om studentinflytande,
– att det ska finnas kontaktpersoner för studentrepresentation med särskilt ansvar på universitetsövergripande nivå, vilket inkluderar universitetsförvaltningen, områdesnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå eller motsvarande där beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

De nya reglerna för studentinflytande gör det lättare för studenter att bedriva påverkansarbete gentemot universitetet och få en rimlig ersättning för sitt arbete. Även om Anna-Karin tagit fram reglerna för Stockholms universitet stannar inte reglerna vid Anna-Karins lärosäte. Reglerna sprids i Studentsverige och i lärosätenas syn på studentrepresentation. Studenter använder Stockholms universitets nya regler för studentinflytande när de argumenterar med sina lärosäten. Anna-Karins eviga kamp för studenters rätt att påverka sin utbildning, gör Anna-Karin till mycket välförtjänat av titeln Stockholms studentvän 2021.”

2020 / Karol Vieker

Karol Vieker, Equality and Diversity Manager vid Handelshögskolan i Stockholm

“Karol Vieker tilldelas utmärkelsen Stockholms studentvän 2020 för initiativet Academic Pride samt hennes fortsatta, framgångsrika arbete med HBTQ+-, lika villkors- och diskrimineringsfrågor. Genom sitt arbete, som har skett såväl lokalt på Handelshögskolan som genom att samla universitetspersonal, studentkårer, studentorganisationer och enskilda studenter i hela Stockholm, har hon skapat en plattform för erfarenhetsutbyte i viktiga frågor.”

2019 / Anders Lundgren

Anders Lundgren, förvaltningschef vid Kungliga Tekniska Högskolan

”Anders Lundgren brinner för studentbostadsfrågan och har verkat för uppstarten av flertalet byggen av nya bostadsområden, däribland Campus Albano. Han har även genom nationell påverkan drivit frågan om att skapa regelverk som underlättar för fler aktörer att bygga och förvalta studentbostäder. Anders värnar om Stockholms attraktionskraft som studentstad med levande campusmiljöer i fokus. Han inser vikten av en stark studentrörelse och att underlätta förutsättningarna för kårverksamhet. Studenters intressen ligger Anders varmt om hjärtat och han är en sann studentvän.

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2019 dels belöna det arbete Anders har gjort i studentbostads- och campusmiljöfrågan, men även uppmärksamma hans arbete för att bevara Studentpalatset. Som mötesplats för Stockholmsregionens studenter har Studentpalatset bidragit till att skapa möjligheter för studenter att träffas över lärosätes- och utbildningsgränser och all tid Anders har lagt på att arbeta för att Studentpalatset ska fortsätta vara den mötesplats för studenter det är idag är mycket uppskattat.”

2018 / Eliza Cedervall & Sten Wetterblad

Sten Wetterblad (ordförande, Sthlm6000+) och Eliza Cedervall (sjuksköterska, Studenthälsan i Stockholm)

”Eliza Cedervall är en eldsjäl som brinner för Stockholms studenters hälsa. Genom sitt 27 år långa arbete inom Studenthälsan i Stockholm har Eliza markant bidragit till att göra Stockholms studenter friskare.

Sthlm6000+ har varit en av de viktigaste satsningarna för studentbostadssituationen i Stockholm; en satsning som lyfte vikten och behovet av fler studentbostäder i regionen. I egenskap av ordförande har Sten varit en nyckelperson som framgångsrikt drivit projektet framåt för att öka antalet studentbostäder i Stockholm.

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2018 dels trycka på nödvändigheten i att se det fortsatta behovet av en aktiv studentbostadspolitik, samt uppmärksamma det ändlösa arbete Eliza utfört inom Studenthälsan. I en period då bostadsbyggandet sjunker och den psykiska ohälsan bland studenter ökar känner vi på SSCO att vi vill uppmärksamma det engagemang och den drivkraft som redan finns inom dessa områden.”

2017 / Stockholm stads trafiknämnd & Quarnevalen

“SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2017 uppmärksamma den goda dialogen mellan politiker och studentengagerade. Vi vill också uppmärksamma den stora handlingskraft båda parter tog för att förbättra och säkra villkoren även för framtida studentevenemang.”

2016 / Albanoprojektet

Albanoprojektet (1 000 nya student- och forskarbostäder)

”Albano-projektet är ett samarbete mellan Stockholm stad, Stockholms universitet, KTH, Akademiska hus och Svenska Bostäder. I november 2015 togs det första spadtaget för totalt 150 000 kvm campusmiljö med utbildningslokaler och 1 000 nya student- och forskarbostäder. Det nya campusområdet kommer att utgöra en viktig del för Stockholm som ledande studentstad i Sverige och en kunskapsregion i världsklass. Men redan nu anser SSCO att första spadtaget är en milstolpe och att Albano-projektet förbättrar Stockholm som studentstad, genom att lyfta frågor om bostäder för studenter, hållbart stadsbyggande samt framtidens campus- och lärandemiljöer högt på den politiska agendan.

Albano-projektet väckte även debatt om att bygga i Nationalstadsparken och konflikten mellan riksintressen och behovet av att bygga bort bostadsbristen. SSCO ser mycket positivt på hur projektet löst denna intressekonflikt med ett hållbart stadsbyggande.

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2016 uppmärksamma ett vitalt byggprojekt som i många led inkluderat studenter och forskare i processerna fram till byggstart, vilket är goda exempel att lyfta fram. SSCO tror att Albano-projektet kommer att bidra till att förbättra Stockholms studenters sociala situation, öka Stockholmsregionens attraktivitet och att projektet även kommer att ge ringar på vattnet för andra campusutvecklingsprojekt och bostäder för studenter.”

2015 / Riksbyggen

“Utmärkelsen Stockholms studentvän 2015 tilldelas Riksbyggen och deras projekt Bopinion. De belönas för sitt stora engagemang för Stockholms studenter och för Stockholm som kunskapsregion.”

2014 / Maria Rankka

Maria Rankka, vd på Stockholms handelskammare.

Utmärkelsen Stockholms studentvän 2014 tilldelas Maria Rankka, vd på Stockholms handelskammare. Hon belönas för sitt stora engagemang för Stockholms studenter och för Stockholm som kunskapsregion.

“Som VD för Stockholms handelskammare har Maria Rankka lyft studenterna som en viktig del i stadens framtida utveckling,” säger SSCO:s ordförande Teo Strömdahl Östberg.

2013 / Nicke Grundberg

Nicke Grundberg, ordförande för SSCO 2009/10.

2012 / Sten Nordin

Sten Nordin (Finansborgarråd, Stockholms stad)

“I sin roll lyfter Sten allt oftare studenter och deras förutsättningar i Stockholm. I likhet med SSCO anser Sten att fler studentbostäder är en förutsättning för att locka hit framtida akademiker och att Stockholm måste vara ett kunskapsnav i internationell toppklass för att fortsätta utvecklas som storstadsregion.

Genom sin roll som gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad har Sten också haft en stor roll i satsningen på 4400 nya studentbostäder under denna mandatperiod. Sten har också vid flertalet tillfällen lyft frågan om en bättre och effektivare koppling mellan akademin och arbetslivet.

Att lyfta situationen för studenter och diskutera deras roll i det framtida Stockholm är ett tecken på att Sten inser vikten av att Stockholm fortsätter att utvecklas till en attraktiv stad som kan konkurrera internationellt med kunskap, innovation och entreprenörskap.”

2011 / Kåre Bremer

Kåre Bremer (Rektor vid Stockholms universitet)

“Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet, insåg tidigt vikten av en fortsatt stark studentrörelse i och med kårobligatoriets avskaffande då Stockholms universitet tog en ledarposition genom att tidigt besluta om stöd från lärosätet till studentkåren. Kåre har även arbetat hårt för att stärka Stockholm som universitetsort. Han har bland annat varit drivande i ett stärkt samarbete mellan Stockholms lärosäten, samt varit en drivande kraft i utvecklandet av Albanoområdet till ett levande campus. Därutöver har Kåre varit en stark röst i frågan om ökad kvalitet i samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar.”

2010 / Carin Jämtin

Carin Jämtin (Oppositionsborgarråd, Stockholms stad)

”Årets pristagare belönas för att hon i ett läge med en förlamande bostadsbrist, och inför ett val där utbildningsfrågorna ibland tenderar att hamna i skymundan, ändå har fortsatt att verka för ett klimat där unga människor på ett konsekvent sätt uppmuntras till högre studier. Hon belönas särskilt för sitt löfte om 3 000 nya studentbostäder under nästa mandatperiod och för förslaget att införa ett borgarråd med särskilt ansvar för student- och högskolerelaterade frågor.”

2009 / Joakim Larsson

Joakim Larsson (Bostadsbolags- och ytterstadsborgarråd, Stockholms stad)

2008 / Studentskrapan

Studentskrapan (studentkomplex på Södermalm)

“Studentskrapan är en symbol för ungdom, kreativitet och framtidstro. Skrapan är anpassad till utåtriktade, urbana, självständiga och medvetna människors intressen och livsföring och utgör en av stadens mest intressanta och dynamiska mötesplatser.”

2007 / Mats Hellström

Mats Hellström (tidigare landshövding i Stockholms län)

2006 / Barbro Berg

Barbro Berg (Verksamhetschef, Stockholms Akademiska Forum)

”Barbro Berg arbetar med stor glädje och initiativkraft för att sätta högskolorna och deras studenter i fokus i Stockholm. Barbro Berg sätter fart på de politiska och akademiska beslutfattarna för att förbättra Stockholm som studentstad.”

2005 / Mariana Vodovosoff

Mariana Vodovosoff (Samordnare, Huddinge Kommun)

2004 / Tidningen Studentliv

Tidningen Studentliv (TCO-ägd studenttidning)

2003 / Svenska Bostäder

Svenska Bostäder (Studentbostadsföretag)

2002 / Ulf Adelsohn

Ulf Adelsohn (Landshövding, Stockholms län)