Stockholms studentvän

 

Nominera till Stockholms student vän 2023!

Nomineringen till Stockholms studentvän 2023 är nu öppen! Nomineringsstopp 26 mars 2023. Läs mer nedan om vem som har rätt att nominera.

Motivera varför just din kandidat ska få utmärkelsen Stockholms studentvän 2023.

Vem kan nomineras?

Nominerad kan vara en enskild person, en grupp av personer, tjänstemän, organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller del av kommun.

 

Den eller de som nomineras till Stockholms studentvän ska ha gjort insatser för att:

♥︎ Förbättra Stockholms studenters ekonomiska och sociala situation

♥︎ Skapa debatt och uppmärksamhet kring viktiga problem som berör Stockholms studenter

♥︎ Underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer

♥︎ På andra sätt förbättra Stockholm som studentstad

Vad innebär utmärkelsen?

Den eller de som tilldelats utmärkelsen får för alltid bära titeln Stockholms studentvän följt av årtalet för utdelandet. För Stockholms studenter, studentkårer samt SSCO är detta ett mycket bra tillfälle att uppmärksamma de många som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har alltid varit mycket uppskattad.

Hur koras vinnaren?

SSCO:s styrelse väljer utifrån inkomna nomineringar ut vinnaren av Stockholms studentvän. Vinnaren kontaktas i april och presenteras sedan under valborgsmässofirandet på Skansen.

Mottagare av Stockholms studentvän

2022 / Ingrid Gyllfors

VD, Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB)

Under sina sju år som vd för Sveriges största studentbostads­företag, SSSB, har Ingrid aktivt arbetat med att förbättra situationen för studenter i Stockholm på ett engagerat och inspirerande sätt. Ingrid älskar studenter som grupp och har sett kontakten med studenterna som det mest inspirerande i sitt uppdrag – uppdragets USP. Ingrid har varit studenternas främsta hejarklack och har lämnat ett betydande avtryck som kommer att ha en särskild plats i historien för Stockholms studenter.

2021 / Anna-Karin Björling

Utredare vid rektors kansli vid Stockholms universitet

Anna-Karin Björling tilldelas utmärkelsen för sitt arbete i att ta fram nya regler för studentinflytande vid SU.  De nya reglerna gör det lättare för studenter att bedriva påverkansarbete gentemot universitetet och få en rimlig ersättning för arbetet. Reglerna har dessutom spridit sig till resten av studentsverige.

2020 / Carol Vieker

Equality and Diversity Manager vid Handelshögskolan i Stockholm

Karol Vieker tilldelas utmärkelsen för initiativet Academic Pride samt hennes fortsatta, framgångsrika arbete med HBTQ+-, lika villkors- och diskrimineringsfrågor. Genom sitt arbete, som har skett såväl lokalt på Handelshögskolan som genom att samla universitetspersonal, studentkårer, studentorganisationer och enskilda studenter i hela Stockholm, har hon skapat en plattform för erfarenhetsutbyte i viktiga frågor.

Mottagare 2002-2019

2019 / Anders Lundgren

Förvaltningschef vid Kungliga tekniska högskolan

Anders Lundgren har verkat för uppstarten av flertalet byggen av nya bostadsområden, däribland Campus Albano. Han har även genom nationell påverkan drivit frågan om att skapa regelverk som underlättar för fler aktörer att bygga och förvalta studentbostäder. Utöver det verkar han för att bevara Studentpalatset.

2018 / Eliza Cedervall & Sten Wetterblad

Sten Wetterblad (ordförande, Sthlm6000+) och Eliza Cedervall (sjuksköterska, Studenthälsan i Stockholm)

Genom sitt 27 år långa arbete inom Studenthälsan i Stockholm har Eliza markant bidragit till att göra Stockholms studenter friskare. Sthlm6000+ har varit en av de viktigaste satsningarna för studentbostadssituationen i Stockholm; en satsning som lyfte vikten och behovet av fler studentbostäder i regionen. I egenskap av ordförande har Sten varit en nyckelperson som framgångsrikt drivit projektet framåt för att öka antalet studentbostäder i Stockholm.

2017 / Stockholms trafiknämnd & Quarnevalen

Sammarbete mellan politiker och studentengagemang

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2017 uppmärksamma den goda dialogen mellan politiker och studentengagerade. Vi vill också uppmärksamma den stora handlingskraft båda parter tog för att förbättra och säkra villkoren även för framtida studentevenemang.

2016 / Albanoprojektet

Albanoprojektet (1000 nya student- och forskarbostäder)

Albanoprojektet är ett samarbete mellan Stockholm stad, SU, KTH, Akademiska hus och Svenska Bostäder. Målet är ett 150 000 kvm stort campus med utbildningslokaler och 1000 nya studentbostäder. Projektet får utmärkelsen Stockholms studentvän för att det bidrar till Stockholms studenters sociala situation och ökar attraktionen av Stockholms som studentstad.

 

2015 / Riksbyggen

Kooperativ samorganisation för bostadsrättsföreningar

Utmärkelsen Stockholms studentvän 2015 tilldelas Riksbyggen och deras projekt Bopinion. De belönas för sitt stora engagemang för Stockholms studenter och för Stockholm som kunskapsregion.

 

2014 / Marina Rankka

VD på Stockholms handelskammare

Utmärkelsen Stockholms studentvän 2014 tilldelas Maria Rankka, vd på Stockholms handelskammare. Hon belönas för sitt stora engagemang för Stockholms studenter och för Stockholm som kunskapsregion.

“Som VD för Stockholms handelskammare har Maria Rankka lyft studenterna som en viktig del i stadens framtida utveckling,” säger SSCO:s ordförande Teo Strömdahl Östberg.

 

2013 / Nicke Grundberg

Ordförande för SSCO 2009/10

 

2012 / Sten Nordin

Finansborgarråd, Stockholms stad

I sin roll lyfter Sten studenter och deras förutsättningar i Stockholm. I likhet med SSCO anser Sten att fler studentbostäder är en förutsättning för att locka hit framtida akademiker och att Stockholm måste vara ett kunskapsnav i internationell toppklass för att fortsätta utvecklas som storstadsregion. Som gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad har Sten också haft en stor roll i satsningen på 4400 nya studentbostäder under denna mandatperiod.

 

2011 / Kåre Bremer

Rektor vid Stockholms universitet

Kåre Bremer insåg tidigt vikten av en stark studentrörelse i och med kårobligatoriets avskaffande. SU tog en ledarposition genom att besluta om stöd från lärosätet till studentkåren. Kåre har även arbetat hårt för att stärka Stockholm som universitetsort. Han har bland annat varit drivande i samarbetet mellan Stockholms lärosäten, samt varit en drivande i utvecklandet av Albanoområdet. Därutöver har Kåre varit en stark röst i frågan om ökad kvalitet i samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar.

 

2010 / Carin Jämtin

Oppositionsborgarråd, Stockholms stad

 

2009 / Joakim Larsson

Bostadsbolags- och ytterstadsborgarråd, Stockholms stad

 

2008 / Studentskrapan

Studentkomplex på Södermalm

 

2007 / Mats Hellström

Tidigare landshövding i Stockholms län

 

2006 / Barbro Berg

Verksamhetschef, Stockholms akademiska forum

 

2005 / Mariana Vodovosoff

Samordnare, Huddinge kommun

 

2004 / Tidningen Studentliv

TCO-ägd studenttidning

 

2003 / Svenska bostäder

Studentbostadsföretag

 

2002 / Ulf Adelsohn

Landshövding, Stockholms län