ssco

Studentråd

 

Studentrådet är SSCO:s högst beslutande organ. Studentrådet infaller två gånger per år (Novembersammanträdet och Majsammanträdet) och utgörs av organisationens medlemskårer. Studentrådets uppgift är att bereda val inom SSCO och fatta strategiska beslut för verksamheten och dess ekonomi.

 

Novembersammanträdet 2020

Tid och plats

Novembersammanträdet äger rum lördagen den 14 november från kl. 10.00 via länk som utskickas till anmälda deltagare innan mötet.

 

Anmäl dig till studentrådet

Varje medlemskår kan utse högst två ledamöter och högst två suppleanter till studentrådet. De valda ledamöterna och eventuella suppleanternas namn, e-postadresser och mandatfördelning ska anmälas till SSCO:s kansli senast den 4 november. Varje medlemskår avgör hur kårens mandat ska fördelas mellan ledamöterna. Vi omber däremot våra medlemskårer att endast anmäla en ledamot per kår för att underlätta rösträkning och närvaro för mötespresidiet. Länk för anmälan skickades ut till medlemskårernas kontaktpersoner den 2 oktober.

 

Viktiga datum

Fredag 2 oktober Kallelse skickas ut till medlemskårerna

Fredag 9 oktober Styrelsen offentliggör sina propositioner

Onsdag 21 oktober Nominerings- och kandidatursstopp

Lördag 24 oktober Sista dag att inkomma med motioner

Fredag 30 oktober Valberedningens förslag offentliggörs

Onsdag 4 november Sista dag att anmäla ledamöter och suppleanter

Fredag 6 november Handlingar skickas ut

Onsdag 11 november Sista dag att inkomma med enkel fråga

Lördag 14 november SSCO Studentråd äger rum.

Handlingar

Kallelse

Utskickad 2 oktober 2020

 

Propositioner

Styrelsens förslag till studentrådet.

Publicerad 9 oktober.

 

SSSB Val

Valberedningens rapport över kandidaturer till SSSB och SSCO.

Publicerad 30 oktober

 

Arbetsordning

Arbetsordning för studentrådet.

Publicerad 6 november

 

Föredragningslista

Förteckning över studentrådets ärenden.

Publicerad 5 november

Kandidera och nominera

Till studentrådet utlyses förtroendeuppdrag inom både SSCO och SSSB. Vill du vara med och göra Stockholm till en bättre studentstad? Kandidera eller nominera en studentkårskollega!

Nästa sammanträde

Studentrådets majsammanträde verksamhetsåret 2020/21 är planerat till den 19 maj 2021.

Studentrådsprotokoll

2020-11-14

Protokoll från studentrådets novembersammanträde den 14 november 2020

2020-05-20

Protokoll från studentrådets majsammanträde den 20 maj 2020

2019-11-27

Protokoll från studentrådets novembersammanträde den 27 november 2019

2019-05-22

Protokoll från studentrådets majsammanträde den 22 maj 2019

Adress

Studentpalatset
Norrtullsgatan 2
113 29 Stockholm

 

Studentpalatsets öppettider

Vardagar: 08.30 - 22.30
Helger: 09.00 - 19.00

 

Kontakta oss

För samtliga kontaktuppgifter, se
ssco.se/kontakt

 

Följ oss