ssco

Styrdokument

Styrdokument

Antagna av SSCO Studentråd

SSCO Stadgar

Stadgarna är SSCO:s övergripande ramverk för hur organisationen fungerar och vad vårt syfte är.

Fastställd 14 november 2020

Verksamhetsplan 2020/21

Verksamhetsplanen antas av studentrådet varje vår och beskriver SSCO:s fokus på politik, organisation och medlemsservice inför det kommande verksamhetsåret.

Fastställd 14 november 2020

Valordning

Valordningen reglerar hur valen till förtroendeuppdrag inom SSCO och SSSB ska gå till.

Fastställd 25 november 2013

Arbetsordning för SSCO:s valberedning

Denna arbetsordning ligger till grund för valberedningens arbete för att säkra en transparent och säker process till organisationens förtroendeuppdrag.

Fastställd 20 maj 2020

Förordning för SSCO:s bostadsdelegation

Fastställd 27 november 2019

Stadga för SSCO:s jubileumsfond

Fastställd 16 mars 1988

Stadga för styrelsens dispositionsfond

Fastställd 25 november 2005

Stadga för SSSRSF

Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden

Fastställd 20 november 2004
Beslut om permutation fattat av Kammarkollegiet 2005-12-09

Stadga för UTA-fonden

Fastställd 5 maj 2003

Policydokument

Antagna av SSCO Styrelse

Alkohol- och narkotikapolicy

Förteckning över SSCO:s ställningstaganden gällande alkohol och narkotika.

Fastställd 5 november 2020

Arbetsplats- och arbetsmiljöpolicy

Förteckning över SSCO:s systematiska arbetsmiljöarbete.

Fastställd 5 november 2020

Jämlikhetspolicy

Förteckning över SSCO:s visioner och åtaganden för en jämlik organisation.

Fastställd 5 november 2020

Kommunikationspolicy

Förteckning över SSCO:s arbete för en öppen, tydlig och trovärdig kommunikation.

Fastställd 14 november 2019

Personuppgiftspolicy

Förteckning över SSCO:s arbete för personuppgiftsskydd.

Fastställd 18 mars 2020

Instruktioner

Antagna av SSCO Styrelse

Arbets- och delegationsordning

Arbetsordning reglerar ansvarsfördelning mellan ledamöter och presidiet samt lägger grunden för styrelsens beslutsfattande.

Fastställd 17 januari 2021

Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad

Tillämpningsföreskrifter för Förordning för tilldelning och innehav av studentbostad.

Fastställd 9 oktober 2019

Instruktion för Stockholms studentkårers gemensamma fanborg

Regler och riktlinjer för standat- och fanborg vid bl.a. Nobelbanketten och studenternas valborgsfirande på Skansen.

Fastställd 27 februari 2006

Instruktion för utmärkelsen Stockholms studentvän

Riktlinjer för SSCO:s utmärkelse Stockholms studentvän som årligen delas ut 30 april.

Fastställd 21 augusti 2004

Instruktion för klubbmästarrådet

Riktlinjer, syfte och struktur för SSCO:s klubbmästarråd.

Fastställd 7 oktober 2020

Adress

Studentpalatset
Norrtullsgatan 2
113 29 Stockholm

 

Studentpalatsets öppettider

Vardagar: 08.30 - 22.30
Helger: 09.00 - 19.00

 

Kontakta oss

För samtliga kontaktuppgifter, se
ssco.se/kontakt

 

Följ oss